Žiakom z Lachovej záleží na kvalitnom životnom prostredí, knihách i doprave

V poslednom čase vás pravidelne informujeme o výsledkoch workshopov na petržalských základných i stredných školách, ktoré organizujeme v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže a s Petržalským mládežníckym parlamentom. Cieľom je vypracovať Koncepciu rozvoja práce s mládežou, ktorá určí priority mestskej časti v tejto oblasti na ďalšie roky.

 

 

V poradí už štvrtý workshop sme absolvovali na Základnej škole Lachova 1. Z rozhovorov i hier sme sa od našej mládeže dozvedeli, ako veľmi im záleží na zelenej Petržalke. Páčia sa im naše lúky i jazerá, ale aj to, keď sa Petržalčania o svoje okolie starajú čoraz lepšie.

Mladší žiaci otvorili i tému kníh. Potešilo nás, že hoci máme v našej mestskej časti deväť pobočiek petržalskej knižnice, deti si prajú, aby miest na čítanie v ich okolí ešte pribudlo.
V rámci nášho pilotného projektu petržalského parkovacieho systému sa mladým Petržalčanom zase páčia jasne oddelené „modré parkovacie miesta“, pričom už v ich útlom veku vnímajú bezohľadnosť niektorých vodičov. Aj preto si prajú, aby sa všetci motoristi mohli na cestách cítiť bezpečnejšie.

 

Ako je vidieť, každé stretnutie s mládežou je plné zaujímavých tém, názorov i nápadov. A najmä, každý z workshopov je mimoriadne cenným prínosom pre nás i pre vznikajúcu Koncepciu rozvoja práce s mládežou.

#petrzalkamaka #petrzalkamladym

web od 2day