Petržalská škola súčasťou globálnej environmentálnej iniciatívy televízie CNN

Do projektu svetovej spravodajskej televízie #CalltoEarth bola vybraná ako jediná škola zo Slovenska.

Ďalšie skvelé správy pre Petržalku. Environmentálne aktivity medzinárodnej základnej školy Brilliant Stars sídliacej v našej Petržalke si všimli aj za veľkou mlákou. Konkrétne v slávnej americkej spravodajskej televízii CNN, ktorá školu pozvala pripojiť sa k jej iniciatíve #CallToEarth zameranej na systematické zvyšovanie environmentálneho povedomia. V rámci tejto iniciatívy žiaci a učitelia školy napríklad čistia okolité sídlisko.

Na škole sa tiež za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí SR, pani Ingrid Brockovej, konala detská tlačová konferencia pri príležitosti 76. výročia OSN. Na záver konferencie štátna tajomníčka spoločne so žiakmi symbolicky zasadila “strom OSN”. Drevina bola zasadená v rámci environmentálneho projektu školy “Zasaď strom s Brilliant Stars”, ktorý škola spustila pred tromi rokmi so zameraním na výsadbu stromov spojenú s edukáciou o zmenách klímy.

Pre inšpiráciu vyberáme zopár ďalších environmentálnych aktivít školy, ako napríklad:

  • certifikovaná prírodná záhrada s náučnými tabuľami prístupná pre školy a škôlky, ktoré ju môžu navštíviť a pozorovať tu prírodné ekosystémy či získať inšpiráciu, ako si založiť vlastnú prírodnú záhradu;
  • dôkladne vypracovaný Eko-kódex, ktorý podporuje celú školskú komunitu na ceste k ochrane životného prostredia;
  • pravidelné stretnutia Eko-kolégia, ktoré je zložené zo žiakov, učiteľov, rodičov a ostatných zamestnancov školy a slúži ako platforma na zdieľanie myšlienok a nápadov o tom, ako prispieť k ochrane životného prostredia;
  • či škola podniká všetky kroky k tomu, aby bola čo najviac bezodpadová.

V mene našej samosprávy medzinárodnej základnej škole Brilliant Stars gratulujeme a tiež ďakujeme za skvelú reprezentáciu Petržalky ďaleko za hranicami nášho katastra aj Slovenska.

web od 2day