Získajte financie pre vaše športové a vzdelávacie podujatia

Žiadosti podávajte do konca januára.

Kolegovia z magistrátu hlavného mesta pripravili aj pre rok 2022 možnosť zapojiť sa do grantového programu na podporu športových a vzdelávacích podujatí. 

Program je určený pre všetky právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikateľov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta, pôsobia či vykonávajú činnosť na území hlavného mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom hlavného mesta.

 

 

Podávanie žiadostí je možné do 31. januára 2022. Viac informácií o programe i postupe pri podávaní žiadosti nájdete TU.

web od 2day