Fungovanie MiÚ Petržalka (AKTUALIZÁCIA – 19. 1. 2022)

Na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a rýchle šírenie nákazy ochorenia COVID-19 reaguje aj vedenie Miestneho úradu Petržalka.

Od 15. novembra 2021 preto upravilo režim fungovania úradu s cieľom ochrániť zdravie svojich zamestnancov i obyvateľov mestskej časti.

Aj v našich inštitúciách platia sprísnené bezpečnostné opatrenia. V súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR je do interiéru umožnený vstup iba osobám s kompletne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 alebo vyššej rady tohto označenia, ktoré sú povinné použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice a dodržiavať odstup dva metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov), pričom v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 6/2022 účinnej od 19. januára ich počet v jednej miestnosti v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jednej osoby na 15 m2 (pokiaľ je plocha miestnosti menšia ako 15 m2, môže v nej byť len jedna osoba).

Oddelenia a referáty MiÚ Petržalka vybavujú občanov v čase stránkových hodín. Podateľňa zostáva k dispozícii v čase úradných hodín.

V záujme ochrany zdravia taktiež odporúčame, aby sa občania obracali s požiadavkami na ďalšie referáty a oddelenia nášho úradu prostredníctvom všeobecných e-mailových a telefonických kontaktov.

Referát matriky a ohlasovne pobytov: 

RODNÁ MATRIKA:

Mária Farská – 0947 487 153, maria.farska@petrzalka.sk

Eva Prídená – 0947 487 157, eva.pridena@petrzalka.sk

SOBÁŠNA MATRIKA:

Mgr. Ilona Kraic – 0947 487 151, ilona.kraic@petrzalka.sk

ÚMRTNÁ MATRIKA:

Mgr. Lucia Mihalíková – 0948 487 156, lucia.mihalikova@petrzalka.sk

OSOBITNÁ MATRIKA:

Karina Lengyelová – 0947 487 152, karina.lengyelova@petrzalka.sk

OHLASOVŇA POBYTU:

Iveta Pálinkas – 0947 487 154, iveta.palinkas@petrzalka.sk

Karina Lengyelová – 0947 487 152, karina.lengyelova@petrzalka.sk

Mgr. Lucia Mihalíková – 0948 487 156, lucia.mihalikova@petrzalka.sk

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN:

Karina Lengyelová – 0947 487 152, karina.lengyelova@petrzalka.sk

Iveta Pálinkas – 0947 487 154, iveta.palinkas@petrzalka.sk

Mgr. Ilona Kraic – 0947 487 151, ilona.kraic@petrzalka.sk

Mgr. Lucia Mihalíková – 0948 487 156, lucia.mihalikova@petrzalka.sk

 

Referát účtovníctva – Pokladňa:

+421-2-68 288 882, pokladna@petrzalka.sk

 

Referát miestnych daní a poplatkov:

Anna Lelkesová – 0947 487 029, +421-2-68 288 883, anna.lelkesova@petrzalka.sk
Janka Velická – 0947 487 252, +421-2-68 288 883, janka.velicka@petrzalka.sk

 

Referát územného rozvoja a GIS:

územnoplánovacie informácie: +421-2-68 288 836
súpisné a orientačné čísla: +421-2-68 288 838

 

Referát predbežnej právnej ochrany a podnikateľských činností:

0947 487 135

 

Podateľňa:

Podateľňa zostáva k dispozícii v čase úradných hodín.

web od 2day