Hygienické potreby by v materských školách chýbať nemali

Extra poplatky nevyberá MČ Petržalka, ale rôzne občianske združenia.

Na základe niekoľkých podnetov upozorňujúcich na údajný výber extra poplatkov za hygienické potreby vo verejných materských školách kolegovia z oddelenia školstva realizovali požiadavku nášho starostu Jána Hrčku a overili  skutočný stav v priamej komunikácii s príslušnými riaditeľkami.

Malý interný audit ukázal, že vo všetkých 24 zariadeniach platí nasledovné:

  • Základné hygienické potreby vo všetkých našich materských školách sú zabezpečené. V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o príspevkoch v školách naša samospráva zvýšenú časť poplatku používa aj na financovanie takýchto nákladov.
  • Vedenie ani jednej našej materskej škole žiadne extra poplatky na zabezpečenie hygienických potrieb nežiada ani nevyberá. Rovnako nežiada a nevyberá ani žiadne pravidelné extra poplatky na iné účely.

Ak by ste sa aj napriek našim zisteniam, dohodám a nariadeniam v praxi stretli s iným postupom, prosíme, neváhajte sa na nás obrátiť cez e-mail podnety@petrzalka.sk či mobilné aplikácie Messenger a WhatsApp.

Zároveň platí, že pri našich materských školách aktuálne funguje minimálne 25 občianskych alebo rodičovských združení, ktoré sa snažia obohatiť vzdelávací proces detí, za čo im aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme. Na fungovanie a aktivity tak vyberajú rôzne poplatky v rôznej výške a za rôznymi účelmi. Tieto ciele si tak stanovujú samotní rodičia, ktorí aj kontrolujú použitie finančných prostriedkov a naša mestská časť do procesu nijako nezasahuje.

Pohybujú sa približne od 10 do 120 eur za školský rok, pričom účel ich využitia sa tiež výrazne líši. Od darčekov pre deti na rôzne príležitosti (od Mikuláša po Veľkú noc), cez rôzne športové a kultúrne aktivity (od divadiel po futbalové zápasy), až po rozličné druhy poistenia (od úrazového po to voči krádeži).

Aktuálne platí, že len jedno z rodičovských združení vyzbierané peniaze používa i na kúpu hygienických pomôcok a aj to iba z dôvodu platnej zmluvy z minulosti, ktorej vypovedanie by mu prinieslo sankcie. Jej predĺženie ale neplánuje, práve na základe zabezpečenia dostatku hygienických potrieb priamo zo strany našej samosprávy a jej materských škôl.

#petrzalkamaka

web od 2day