Petržalka začala preventívne kontrolovať parkovanie na Dvoroch 4

Pokuty od magistrátu riskuje viac ako 340 nerezidentov.

Mestská časť spustila od nedele 28. novembra pravidelnú kontrolu vozidiel v prvej petržalskej zóne s pripravovaným celomestským parkovaním. Za opakované porušenie pravidiel nového dopravného značenia hrozí cez objektívnu zodpovednosť majiteľom áut sankcia do 78 eur či odťah.

Lokalita Dvory 4 na severe Petržalky patrí s Tehelným polom v Novom Meste a Krasňanmi v Rači medzi vybrané regulované zóny Bratislavy, kde od januára 2022 začnú platiť pravidlá celomestského parkovacieho systému – Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS).

To znamená, že parkovanie v nich bude spoplatnené tak pre nerezidentov, ako aj rezidentov a ich návštevníkov. 

Rezidenti a Bratislavčania si však budú môcť už od 1. decembra kúpiť zvýhodnené rezidentské, návštevnícke alebo bonusové karty. Parkovanie nerezidentov však bude spoplatnené podľa hodinových a časových taríf daných zón.

V Dvoroch 4 by sa mal poplatok pre nerezidentov pohybovať vo výške 1 eura za každú začatú hodinu. Mimo vymedzených časov, ktoré by mal magistrát ohlásiť pri spustení systému 10. januára, však v zónach nebudú môcť parkovať vôbec. V Petržalke ide najmä o nočné státie.

Aj keď hlavné mesto plánuje spustiť PAAS o viac ako mesiac, mestská časť Bratislava-Petržalka chce obyvateľov a návštevníkov Dvorov 4 pripraviť na veľké zmeny už teraz.

Od nedele 28. novembra tak začala s mestom preventívne kontrolovať parkovanie vozidiel v rámci Dvorov 4. Aj v snahe pripomenúť vodičom blížiaci sa termín spustenia celomestskej parkovacej politiky a upozorniť ich na prípadné sankcie.

Zatiaľ len upozornenie za stieračmi

„Vozidlá kontrolujeme spôsobom, akým to robíme aj mimo Dvorov 4, teda v zmysle pravidiel petržalského parkovacieho systému, kde na modro vyznačených parkoviskách skenujeme ich evidenčné čísla. Rozdiel je v tom, že na Dvoroch 4 sú biele, nie modré parkovacie čiary a keďže ide o zónu, smie sa parkovať len na nich a nikde inde,“ upozorňuje Ivan Lučanič z petržalského referátu mobility.

Dodáva, že hneď za prvú kontrolnú noc, čiže z nedele na pondelok, zaznamenali viac ako tri stovky priestupkov. Najväčšia časť sa týkala práve nerezidentov, ktorí si tak za stieračmi našli upozornenie. Zatiaľ bez hrozby pokuty. 

„Z 2 300 kontrolovaných vozidiel na Dvoroch 4 viac ako 340 neparkovalo v súlade s pravidlami parkovania. Aj to je ukážka, prečo vykonávame kontroly v predstihu už teraz. Obyvatelia si musia na nové pravidlá zvyknúť a čím skôr sa tak stane, tým lepšie pre nich,” hovorí s tým, že v prvý deň sa zamerali najmä na vozidlá, ktoré nie sú registrované v pilotnom parkovacom systéme petržalskej samosprávy. Ten funguje už viac ako dva roky.

Magistrát v týchto dňoch skončil s osadením dopravného značenia vyplývajúceho z projektovej dokumentácie schválenej v zmysle pravidiel PAAS. V praxi to prinieslo zjednosmernenie niektorých ulíc, nové zvislé dopravné značenie a najmä vyznačenie všetkých dostupných kolmých aj pozdĺžnych parkovacích miest bielou farbou.

Starosta Petržalky Ján Hrčka tvrdí, že ich aktuálne kontroly majú pomôcť najmä samotným Petržalčanom práve s porozumením týchto významných zmien.

„Začali sme už v novembri, aby sa stihli obyvatelia zorientovať v nových pravidlách, obzvlášť na Dvoroch 4, kde je situácia s parkovaním jedna z najkomplikovanejších nielen v rámci našej mestskej časti,“ vysvetľuje a dodáva, že preventívne kontroly budú využívať aj pri zmenách pravidiel v rámci iných zón.

Pokuty od magistrátu a mestskej polície

Majiteľov vozidiel stojacich na Dvoroch 4 takpovediac načierno mestská časť v spolupráci s magistrátom pri prvom zaznamenaní priestupku upozorňuje zatiaľ iba letákmi za stieračmi. 

Pri opakovanom porušení pravidiel od stredy 1. decembra však prichádzajú na rad aj pokuty. Tie bude udeľovať výhradne hlavné mesto a jeho inštitúcie, najmä mestská polícia.

Mestským častiam totiž nedovoľuje pokuty posielať ani vyberať zákon, podľa ktorého sa začatie správneho konania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti ponecháva obciam s príslušným štatútom. V tomto duchu to mestským častiam nedovoľuje ani štatút mesta.

Na porušenie pravidiel parkovania sú aktuálne upozorňované najmä vozidlá nerezidentov, ktorí v zmysle platných pravidiel nemajú žiadne oprávnenie parkovať v regulovanej zóne Dvory 4.

Len na bielych vyznačených miestach

Ďalšou zmenou, ktorej sa obyvatelia Dvorov 4 budú musieť prispôsobiť, je parkovanie v zóne. Zónové dopravné značky rozmiestnené pri vstupoch do lokality Dvory 4 totiž umožňujú parkovať len na vyznačených miestach. 

Všetky vozidlá parkujúce  na uliciach, chodníkoch či tvoriacich prekážku pri vjazdoch a výjazdoch teda v zóne porušujú cestný zákon.

„Dvory 4 budú zatiaľ prvou lokalitou uzatvorenou do zóny, preto sa pri kontrole nesústredíme iba na parkoviská, ako to robíme v iných častiach Petržalky, ale na zónu ako celok, čiže vrátane jej ciest a chodníkov,“ vysvetľuje Lučanič.

„Parkovanie na akomkoľvek inom cestnom úseku, teda mimo bielych boxov, znamená porušenie zásad parkovania a s ním spojené dôsledky,” opäť zdôrazňuje zástupca petržalskej mobility.

Parkovanie pre rezidentov aj návštevníkov Dvorov 4 je do konca tohto roka stále bezplatné.

 

web od 2day