Udržateľný zber vianočných stromčekov aj v Petržalke

Na uloženie stromčekov poslúžia drevené ohrádky umiestnené až v 87 vytypovaných lokalitách najväčšej mestskej časti. Prvý zber sa uskutoční v piatok 14. januára, posledný 11. februára 2022.

Po minuloročnom pilotnom projekte prichádza hlavné mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s novým, ekologickejším spôsobom zberu a recyklácie vianočných stromčekov celoplošne vo všetkých mestských častiach, v Petržalke nevynímajúc. 

V inovatívnom procese pokračujú ambasádori projektu aj na základe pozitívnych ohlasov obyvateľov, ktorí budú môcť tento rok využiť na odovzdanie vianočného stromčeka dohromady viac ako 500 drevených ohrádok.

 

Týmto udržateľným riešením sa chce hlavné mesto spolu s OLO vyhnúť každoročnému problému s rozhádzanými stromčekmi v uliciach mesta a zabrániť tak znečisťovaniu verejných priestranstiev.

Okrem toho, vďaka systémovému zberu môžu byť stromčeky zdobiace domácnosti počas vianočných sviatkov opätovne využité na dobrú vec. Vyzbierané totiž poputujú do kompostárne, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia naspäť do prírody.

Najviac ohrádok v Ovsišti a Hájoch

Petržalčania budú mať k dispozícii presne 87 drevených ohrádok, ktoré budú do 6. januára 2022 osadené vo vybraných lokalitách miestnych častí Dvory, Stará Petržalka, Zadunajec, Lúky, Ovsište a Háje. 

„Až polovica zo všetkých ohrádok bude umiestnená v uliciach Ovsišťa a Hájov, kde žije najviac obyvateľov. Chcela by som poprosiť všetkých, aby využívali výlučne ohrádky v našej mestskej časti a vkladali do nich iba živé stromčeky bez ozdôb,“ upozorňuje Lenka Špodová z referátu čistoty a poriadku miestneho úradu a tvrdí, že je takisto potrebné dbať pri manipulácii s drevinou na poriadok.

„Aj Petržalčania tak môžu dať svojim vianočným stromčekom druhú šancu, a tým prispieť k čistote a udržateľnosti vo svojom okolí,“ dodáva.

Najbližšiu ohrádku v okolí nájdu obyvatelia aj pomocou interaktívnej mapy.

V Petržalke budú stromčeky odvážané týždenne každý piatok s tým, že prvý zber začne 14. januára a ukončený bude 11. februára 2022. Celkovo sa tak v petržalskej samospráve uskutoční päť hromadných zberov.

Stromčeky bude OLO zbierať podľa harmonogramu uvedeného priamo na tabuľke príslušnej ohrádky.

web od 2day