Ohrádky na vianočné stromčeky | PETRŽALKA

Hlavné mesto, Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Komunálny podnik, BUČINA EKO, IKEA a IKEA Industry sa aj tento rok po Vianociach postarajú o zber a materiálové zhodnotenie živých vianočných stromčekov.

Naprieč mestom bude pre Bratislavčanky a Bratislavčanov rozmiestnených 700 drevených ohrádok určených na odkladanie týchto ihličnatých symbolov Vianoc, ktoré sa neskôr premenia na knižnice. Časť z nich sa vráti späť mestu a bude slúžiť v centrách voľného času, základných umeleckých školách či rodinách s jedným rodičom.

OSÁDZANIE OHRÁDOK
Komunálny podnik Bratislavy a OLO ich do ulíc hlavného mesta osadia od 11. decembra do konca roka.

PLNENIE OHRÁDOK
Riadne odzdobené stromčeky je potrebné odložiť do umiestnenej ohrádky. Tie slúžia výlučne na zber riadne odzdobených vianočných stromčekov, bez plastových obalov, kvetináčov či ozdôb.

V prípade, ak obyvateľky a obyvatelia nemajú vo svojej blízkosti ohrádku, môžu stromčeky odložiť aj do kompostovacieho zásobníka alebo hnedej zbernej nádoby na záhradný bioodpad. Vo výnimočných prípadoch do stanovišťa zberných nádob, pri rodinných domoch k zvonom na sklo.

ZBER Z OHRÁDOK
Odvoz vyzbieraných stromčekov prebehne od 4. januára do 16. februára 2024. Na prvé dva týždne zberu OLO posilní zvozy. 

HARMONOGRAM ODVOZU:
Pondelky – Staré Mesto
Utorky – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
Stredy – Nové Mesto, Rača, Vajnory
Štvrtky – Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Devín, Devínska N. Ves, Záhorská Bystrica
Piatky – Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo

MAPA OHRÁDOK

NAHLÁSENIE PLNEJ OHRÁDKY

web od 2day