Ľudia bez domova si zaslúžia našu pomoc

Pravidelne vás prostredníctvom našich kanálov informujeme o spolupráci s rôznymi občianskymi združeniami i neziskovými organizáciami pri pomoci ľuďom bez domova.

Nezabúdame ale ani na našich skvelých kolegov z oddelenia sociálnych vecí, ktorí svojou obetavou prácou pomáhajú týmto, osudom ťažko skúšaným ľuďom.

Tentokrát si ich na pomoc privolala petržalská mestská polícia. Opäť tak spoločne navštívili miesta, kde sa ľudia bez domova často zdržiavajú, aby preverili ich zdravotný stav alebo ich informovali o možnostiach strávenia chladných nocí v nocľahárňach na to určených.

Najväčším nepriateľom je v súčasnosti najmä zima. Tým, ktorí krízové ubytovanie z rôznych dôvodov odmietajú, naši pracovníci a policajti rozdali spacie vaky, deky, karimatky, rukavice, čiapky či iný materiál na aspoň čiastočnú ochranu pred mrazivým počasím.

 

 

Sme veľmi radi, že sme týmto činom mohli ľuďom, ktorí nemajú takmer nič, dopriať radosť a úsmev. Ďakujeme našim kolegom, policajtom i vám, milí Petržalčania, ktorí ste sa spolu s nami rozhodli nezištne pomáhať. V našej snahe budeme pokračovať i naďalej.

#petrzalkapomaha

FOTO: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy ©

web od 2day