Od 10. januára navštívite úrad opäť bez objednania

Ak je to možné, naďalej však uprednostnite mailovú a telefonickú komunikáciu.

Od pondelka 10. januára dochádza k zmene režimu fungovania na našom miestnom úrade Bratislava-Petržalka. Návšteva referátu matriky, ohlasovne pobytov, pokladne, ale i referátu miestnych daní a poplatkov bude opäť možná bez objednania.  Občania budú vybavovaní priebežne podľa príchodu do priestorov úradu.

Kolegovia z ďalších oddelení a referátov MiÚ Petržalka sa budú obyvateľom venovať v čase aktuálne platných úradných hodín. Naďalej však verejnosti odporúčame prednostné využívanie mailovej a telefonickej komunikácie. Kontakty na našich kolegov a kolegyne nájdete TU. 

V súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR je do interiéru umožnený vstup iba osobám s kompletne prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 alebo vyššej rady tohto označenia, ktoré sú povinné použiť dezinfekciu na ruky alebo jednorazové rukavice a dodržiavať odstup dva metre (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov), pričom v zmysle vyhlášky ÚVZ SR č. 6/2022 účinnej od 19. januára ich počet v jednej miestnosti v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jednej osoby na 15 m2 (pokiaľ je plocha miestnosti menšia ako 15 m2, môže v nej byť len jedna osoba).

web od 2day