Ďakujeme Oliverovi a Jurajovi Krížovi za cennú spoluprácu

A tešíme sa na nové poslanecké posily.

Miestne zastupiteľstvo v Petržalke tvorí 35 poslancov. Od 21. decembra 2021 je ich už ale iba 33. Svojho mandátu sa totiž dobrovoľne vzdali naši dlhoroční poslanci Juraj Kríž a Oliver Kríž, pričom prvý z nich sa po 15 rokoch vzdal aj mandátu poslanca mestského zastupiteľstva v Bratislave.

Dôvod ich odchodu je prostý. Obaja cítia, že svoje ciele naplnili a príležitosť chcú dať najmä ľuďom s elánom a chuťou niečo meniť.

 

Juraj Kríž a Oliver Kríž

Keďže v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva platí, že v prípade zániku mandátu poslanca obecného zastupiteľstva nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov v danom volebnom obvode, oboch pánov tentokrát nahradia dve dámy.

Konkrétne Eva Surovková za volebný obvod č. 2 a Katarína Sklenková za volebný obvod č. 6. Zatiaľ čo Eva je nominantkou koalície politických strán PS a SPOLU, Katarína zastupuje širokú koalíciu politických subjektov v zložení SaS, NOVA, KDH, OKS a SME RODINA.

Katarína Sklenková a Eva Surovková

Nové poslankyne zložia svoje sľuby na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva 22. februára 2022, kedy budú začlenené aj do jeho vybraných komisií.

„Obaja sa vždy snažili plniť záväzky voči ľuďom najlepšie, ako vedeli. Ďakujem im za dlhoročnú spoluprácu a bohatý prínos pre život v mestskej časti, ktorý si veľmi vážim,“ zdôraznil starosta Petržalky Ján Hrčka na margo odchodu dvoch stálic z radov našich volených zástupcov.

V mene našich kolegov z úradu, všetkých Petržalčanov i našich návštevníkov obom, už bývalým poslancom, ĎAKUJEME aj my a želáme im veľa úspechov v ďalšom osobnom i pracovnom živote. Zároveň sa tešíme sa na skvelú spoluprácu s novými poslaneckými kolegyňami.

#petrzalka

web od 2day