Otvorili sme 25. materskú školu pre 84 detí na Turnianskej

O čom naši poslanci rozhodli na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva, sa v januári stalo skutočnosťou.

Presne v pondelok 10. januára sa naša Turnianska 10 oficiálne zaradila do siete petržalských materských škôl. V poradí už naše 25. verejné zariadenie tohto druhu vzniklo najmä z nevyužitých priestorov našej susednej základnej školy, kde sa veľkou rekonštrukciou podarilo vytvoriť až štyri nové triedy pre 84 detí. O stravovanie malých Petržalčanov bude postarané práve v jedálni základnej školy.

Riaditeľka Lucia Lindáková, ktorá je poverená vedením novej materskej školy, neskrývala nadšenie.

„Mali sme tú česť privítať v našich nových triedach prvých škôlkarov,“ oznámila s potešením na slávnostnom otvorení a zároveň sa poďakovala rodičom i našej samospráve za spoluprácu.

 

 

„Všetky deti boli statočné a prvý deň zvládli na výbornú, a to aj vďaka rodičom, ktorí s nami veľmi dobre spolupracovali a najmä vďaka mestskej časti, ktorá nám vôbec umožnila stretnúť sa v týchto krásnych priestoroch materskej školy,“ zdôraznila Lindáková v úvodnom príhovore.

 

Teší nás, že cieľ postupne a systematicky navyšovať rokmi poddimenzované kapacity verejných materských škôl v Petržalke napĺňame. A pohľady na tváre šťastných rodičov aj ich ratolestí nás len utvrdzujú v tom, že v našej snahe pokračujeme ďalej. Veríme, že už v septembri otvoríme našu novú verejnú materskú školu Slnečnice s poradovým číslom 26.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na realizácii týchto projektov a malým škôlkarom, ich učiteľom i rodičom prajeme krásne začiatky i zážitky v novej škôlke.

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020.

web od 2day