Veľká štatistika petržalskej matriky a ohlasovne pobytov

V mestskej časti sa v minulom roku narodilo menej detí a zomrelo viac ľudí.

V roku 2021 sa v Petržalke narodilo 2914 detí, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 163 detí menej. Petržalka zosobášila 273 párov, čo je o 21 menej než v roku 2020.

Údaje o narodeniach, sobášoch a úmrtiach. To je len zlomok z toho, čo majú v agende pracovníčky referátu matriky a ohlasovne pobytov najľudnatejšej mestskej časti.

Zozbierané dáta zapisujú do matričných kníh, samozrejme aj do elektronických databáz, čo má veľké výhody v prepojenosti matrík a jednoduchšej vzájomnej distribúcii údajov. Vďaka nim má mestská časť prehľad o miere pôrodnosti, úmrtnosti, počte obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom, ale aj o najčastejšie používaných či unikátnych menách novorodencov.

 

 

Nižšia pôrodnosť, vyššia úmrtnosť

Najrozšírenejšia agenda sa spája s rodnou matrikou, kde sa vybavuje určenie otcovstva, vydávanie rodných listov alebo ich duplikátov či úpravy mena.

Za rok 2021 eviduje rodná matrika 2914 detí narodených v nemocnici na Antolskej, z ktorých 1480 bolo chlapcov a 1434 dievčat.

„Nie všetky deti však žijú v Petržalke,“ upozorňuje vedúca miestnej matriky Ilona Kraic. „Na trvalý pobyt bolo prihlásených 1274 detí narodených v roku 2021,“ dodáva.

Medzi najčastejšie používanými dievčenskými menami dominovali Ema, Sofia, Mia, Linda, Nela, Lilien či Eliška. V prípade chlapcov išlo o tradičnejšie mená ako Jakub, Samuel, Dávid, Maxim, Matúš, Lukáš alebo Patrik.

Niektorí rodičia si pre bábätká vybrali vskutku nezvyčajné, priam exotické mená ako Liam, Gaston, Timon, Nátán, Damian alebo Luna, Berenika, Tamia, Alessia, Leonie či Milla.

 

 

Krivka pôrodnosti za minulý rok mierne klesla. V porovnaní s rokom 2020 sa narodilo o 163 detí menej.

Naopak, v porovnaní s rokom 2020 vzrástla úmrtnosť. V roku 2021 zomrelo v Petržalke 1223 obyvateľov, pričom rady zosnulých tvorili z väčšej časti muži.

Matrika pripisuje zvýšenú mieru úmrtnosti starnutiu obyvateľstva aj pretrvávajúcej pandémii.

Po ročnej pauze sa v minulom roku uskutočnilo aj uvítanie detí do života, z dôvodu pandémie sa ich však podarilo privítať iba 96.

Takmer tri stovky sobášov

Sobášna matrika je členitá, pretože existujú rôzne druhy sobášov. Iné je, keď sa sobášia Petržalčania a iné podmienky platia pre snúbencov, ktorí nie sú z Petržalky. Osobitné pravidlá platia pri sobáši s cudzím štátnym príslušníkom.

Za rok 2021 oddali petržalské matrikárky a poslanci 273 párov. Väčšina uprednostnila úradný sobáš v obradných sieňach alebo na obľúbených exteriérových miestach Petržalky, akými sú Sad Janka Kráľa či reštaurácie na nábreží Dunaja. Sobášilo sa aj cirkevne, a to v 31 prípadoch. Sobáš s cudzincom malo 28 snúbencov.

V prípade, že majú páry s trvalým pobytom v Petržalke záujem o sobáš mimo mestskej časti, musia o to požiadať svoju matriku.

„Celkovo sme vyhotovili 131 povolení na uzavretie manželstva mimo územia Petržalky. Sú to v podstate sobáše, o ktoré sme v minulom roku prišli, lebo páry si vybrali inú, atraktívnejšiu destináciu na sobáš, čo im nezazlievam, no určitým spôsobom ma to mrzí,“ prezrádza vedúca matriky a ohlasovne pobytov, ktorá chce do budúcna rozšíriť a zatraktívniť možnosti sobášov v mestskej časti.

Príjemným oživením podľa nej boli dve zlaté svadby, na ktorých si páry obnovili svoje manželské sľuby po 50 rokoch spolunažívania.

K rozvodu prišlo u 63 manželských párov.

Zvýšený záujem o trvalý pobyt

Na nahlásenie trvalého alebo prechodného pobytu do Petržalky slúži miestna ohlasovňa pobytov. V roku 2020 si cez ňu trvalý pobyt nahlásilo 3300 ľudí, v roku 2021 až 3604 a k prechodnému pobytu 360 občanov Slovenska.

Podľa starostu Petržalky je motiváciou prehlásiť si trvalý pobyt do Petržalky zvýhodnenie v mnohých oblastiach. Tým najväčším je momentálne bezplatné parkovanie.

„Len obyvatelia s trvalým pobytom sa môžu zaregistrovať do nášho petržalského parkovacieho systému a využívať jeho výhody, teda parkovať na zaregulovaných parkoviskách úplne zdarma, okrem Dvorov 4, kde po novom platia pravidlá celomestskej parkovacej politiky.“

Výhodu rezidentského pobytu si vedia obyvatelia uplatniť aj napríklad v prípade žiadosti o finančný príspevok v hodnote 100 eur pri narodení dieťaťa, na ktorý majú nárok iba matky a deti s trvalým pobytom.

Aj iné administratívne úkony

Okrem dôležitých životných míľnikov zabezpečuje matrika a ohlasovňa pobytov aj iné administratívne úkony, medzi nimi osvedčovanie podpisov a listín, žiadosti o určenie otcovstva alebo zápisy udalostí, ktoré sa stali občanovi v zahraničí.

„V roku 2021 sme vydali 1166 duplikátov matričných dokladov, vyhotovili 316 viacjazyčných matričných dokladov, vybavili 346 žiadostí o vydanie matričných dokladov cez osobitnú matriku, overili 4498 podpisov a 1917 kópií,“ vymenúva výsledky minuloročnej práce vedúca jedného z najnavštevovanejších referátov miestneho úradu a na záver dodáva, že aj keď u nich počas úradných hodín poriadne rušno, práve pekné momenty a vďační obyvatelia sú vždy dôvodom na radosť a zdokonaľovanie administratívnych procesov.

web od 2day