Petržalskí bojovníci s autovrakmi: Spoznajte náš referát mobility

Do jeho agendy spadá petržalská parkovacia politika či odstraňovanie vrakov.

Začiatkom roka 2019 – a v kontexte toho času ešte len plánovaného zavedenia pilotného projektu nášho petržalského parkovacieho systému, ktorý už poznáte ako modré parkoviská – bolo nutné posilniť aj personálne kapacity Miestneho úradu Petržalka. Naše rady tak rozšírili šikovní kolegovia z úplne nového referátu mobility pod vedením ich vedúceho Ivana Lučaniča.

Hoci sa zlepšovanie parkovania a dopravy ako takej stalo ich každodenným chlebíčkom, keďže ide o komplexnú agendu, denno-denne sa zaoberajú aj inými dôležitými témami. Azda najkľúčovejšou je momentálne podpora kolegov z hlavného mesta pri zavádzaní ich celomestskej parkovacej politiky PAAS na našich Dvoroch 4. S ďalšími našimi kolegami z referátu dopravy sa zase podieľajú i na schvaľovaní dopravného značenia.

A čo Petržalčanov okrem pasovania sa s PAAS-om trápi v tejto oblasti aktuálne najviac? Podľa slov nášho šéfa mobility sú to predovšetkým vraky.

 

 

„V zmysle zákona majú vodiči ako prevádzkovatelia vozidiel nielen práva, ale aj povinnosti a keď ich nedodržujú, prídu sankcie. Či už v podobe pokuty alebo odťahu,“ zdôrazňuje Lučanič dôležitú spoluprácu s Mestskou políciou Bratislava.

Práve z tohto dôvodu bola naša mestská časť priam nútená zriadiť vlastné dočasné vrakovisko. Nové Odstavné parkovisko Petržalka pre nepojazdné, opustené či zle zaparkované vozidlá vzniklo ešte v októbri 2021 na Kočánkovej ulici. Aj vďaka tejto minuloročnej aktivite sme dokázali naše ulice vyčistiť od ďalšej stovky vrakov a makáme ďalej. To a omnoho viac sa dozviete v audio reportáži Rádia Regina Západ.

web od 2day