Petržalské Trhovisko Mlynarovičova čaká zmena prevádzkových hodín

Otvorené bude po novom už aj v nedeľu.

Na prvom rokovaní petržalského zastupiteľstva v roku 2022 schválili poslanci nový trhový poriadok. Prevádzková doba trhoviska sa bude upravovať podľa období v roku.

Najväčšia mestská časť prijala ešte v decembri minulého roka novelu trhového poriadku pre trhovisko Mlynarovičova, ktorou došlo ku zmene jej správcu.

Tým bol donedávna Miestny podnik verejnoprospešných služieb (MP VPS). Od nového roka je však už v priamej správe mestskej časti.

Po tomto rozhodnutí pribudli na zozname majetku v správe Petržalky okrem trhoviska aj zberný dvor, detské ihrisko Znievska a ďalšie vybrané pozemky, medzi nimi aj areál MP VPS či veľký pozemok na Iľjušinovej ulici.

V záujme zvýšenia kvality služieb a vyššej efektivity pri prevádzkovaní trhoviska navrhla mestská časť aj zmenu prevádzkových hodín. Tej dali poslanci na februárovom zasadnutí petržalského zastupiteľstva zelenú prijatím všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti.

Nariadenie nadobúda účinnosť 9. marca 2022.

V lete o dve hodiny dlhšie

V zmysle nového nariadenia bude trhovisko Mlynarovičova fungovať v inom režime v lete a v inom v zime. Za letné obdobie určil správca mesiace od apríla do septembra, kedy bude prevádzková doba trhoviska počas pracovných dní od 06:00 do 19:00 a v sobotu od 06:00 do 17:00.

V zimnom období, od októbra do marca, bude prevádzková doba kratšia. Od pondelka do piatka tu obyvatelia nájdu predajcov od 07:00 do 18:00 a v soboty od 07:00 do 16:00. Po novom však bude petržalské trhovisko celoročne otvorené aj v nedeľu, a to v letnom období od 07:00 do 15:00 a v zimnom od 08:00 do 15:00.

 

Zaujímavosťou je, že pri rôznych príležitostiach ako Medzinárodný deň žien, Deň matiek, v deň pred prvým a posledným dňom školského roka bude predaj kvetov na trhovisku povolený až do 20:00. Režim fungovania miestneho trhoviska počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja sa nemení, teda ostáva zatvorené.

Čaká ho rekonštrukcia

Rozhodnutie zmeniť správcu trhoviska padlo aj kvôli potrebe rekonštrukcie rokmi zanedbaných priestorov. Už v minulom roku bolo na projektovú dokumentáciu vyčlenených 10-tisíc eur, no financie sa nakoniec presunuli do tohtoročného rozpočtu Petržalky.

„Trhovisko Mlynarovičova si zaslúži novú podobu. V prvom rade bude potrebné riešiť rokmi zanedbané problémy s nefunkčnou kanalizáciou, rozvodmi vody a elektriny,” tvrdí Peter Slovák, vedúci oddelenia miestneho úradu, ktoré po novom spravuje trhovisko i zberný dvor.

Po nadobudnutí platnosti bude nové nariadenie ako aj trhový poriadok zverejnené na webovej stránke mestskej časti.

 

web od 2day