Aj Petržalka stojí za východnými susedmi

Na znak solidarity veje pred miestnym úradom na Kutlíkovej 17 ukrajinská vlajka.

O tejto skutočnosti starosta najväčšej slovenskej mestskej časti Ján Hrčka otvoreným listom informoval mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Veľvyslanectva Ukrajiny v SR Yuriiho Mushku.

PREČÍTAJTE SI JEHO CELÉ ZNENIE:

Vážený pán veľvyslanec, milí ukrajinskí priatelia,

dovoľte mi informovať Vás, že aj Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom zasadnutí v utorok 22. februára 2022 – teda v deň, kedy vojská Ruskej federácie oficiálne prekročili hranice Vašej krajiny v rozpore s medzinárodným právom – vyjadrilo solidaritu a podporu všetkým obyvateľom Ukrajiny, našim najbližším susedom, prijatím Uznesenia č. 524.

V rámci neho sme si na znak podpory a solidarity s Vaším ľudom a tiež ako nesúhlas s agresiou Ruskej federácie voči územnej celistvosti a štátnej suverenite Vašej krajiny dovolili vyvesiť pred sídlo nášho Miestneho úradu Petržalka ukrajinskú vlajku, ktorá tak bude spolu s tou slovenskou a európskou zástavou symbolicky viať minimálne do 8. marca 2022.

V neposlednom rade by som Vám chcel aj v mene obyvateľov a návštevníkov Petržalky symbolicky prostredníctvom tohto otvoreného listu povedať, že priateľstvo medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou je aj pre nás nesmierne dôležité a že ukrajinský ľud má aj našu plnú podporu.

Vážený pán veľvyslanec, milí ukrajinskí priatelia, sme s Vami.

S úctou,

Ján Hrčka

sarosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

web od 2day