Petržalka má najkvalitnejšie samosprávne noviny v Bratislave

V celoslovenskom meradle poskočila až o 43 miest na 4. priečku.

Noviny Naša Petržalka z dielne najväčšej mestskej časti obstáli v nezávislom hodnotení na 4. mieste. Vyššie sa umiestnili len periodiká Košíc, Banskej Bystrice a Prešova.

Mimovládna organizácia Transparency International Slovakia (TIS) nedávno porovnala kvalitu 84 radničných novín vychádzajúcich pod hlavičkou 100 najväčších slovenských samospráv v roku 2021. 

Urobila tak prostredníctvom prieskumu s názvom Hlásne trúby, v ktorom bola zohľadnená najmä objektívnosť, užitočnosť, verejnoprávny charakter či pomer inzercie. Konečné poradie určil takzvaný index BENEFIT, ktorý tieto kritéria premenil na percentuálne hodnotenie.

Zo všetkých hodnotených samosprávnych periodík obstál najlepšie nový titul Košice v skratke. Naopak, najhoršie dopadli Gemerské zvesti z Rimavskej Soboty. Za prínosné sú považované aj Radničné noviny mesta Banská Bystrica, ktoré sa v rebríčku umiestnili na druhom mieste, tretiu priečku obsadil Prešovský magazín.

Nasledujú noviny mestskej časti Bratislava-Petržalka s názvom Naša Petržalka, ktoré si v roku 2021 vyslúžili štvrté miesto, čím sa stali najkvalitnejšími novinami v hlavnom meste.

V porovnaní s posledným hodnotením TIS z roku 2018, kedy samospráva spolupracovala so súkromným periodikom, si najväčšia slovenská mestská časť polepšila o 43 miest.

 

 

Rozhodla najmä objektívnosť

 

V rámci prieskumu bolo hodnotených celkovo päť minuloročných čísel Našej Petržalky, ktoré podľa indexu získali 65,03 bodov z možných 100. Rozhodujúcimi faktormi boli aj množstvo použitej politickej reklamy, inzercie a písomných či vizuálnych zmienok o vedení samosprávy. 

„Spomedzi bratislavských samospráv, vrátane magistrátu, sme v nezávislom hodnotení obstáli najlepšie. Teší ma, že vytvorenie internej redakcie a nových samosprávnych novín bolo správnym rozhodnutím. Aj my sme teda ukázali, že informovať obyvateľov o aktuálnom dianí môže objektívne fungovať i v priamej gescii mesta, obce alebo mestskej časti,“ povedal na margo celoslovenského úspechu starosta Petržalky Ján Hrčka.

 

Umiestnenie Petržalky v porovnaní so samosprávnymi novinami z dielne magistrátu a iných bratislavských mestských častí za rok 2021 podľa indexu BENEFIT z dielne TIS.

Zdroj: Transparency International Slovensko.

 

Netají sa pritom tým, že ešte ako miestny poslanec roky loboval práve za tvorbu a vydávanie novín priamo pod hlavičkou mestskej časti.

Do roku 2018 totiž mestská časť dotovala redakciu Petržalských novín, ktoré pravidelne vychádzajú už takmer 30 rokov. Petržalka v tom čase z verejného rozpočtu financovala ich tlač a distribúciu na základe zmluvy, obsah i inzercia však patrili súkromnému vydavateľstvu.

Po vlne kritiky zo strany niektorých poslancov smerujúcej hlavne na neobjektívnosť obsahu sa Petržalské noviny osamostatnili a zostali čisto komerčným projektom.

Mestská časť naopak zriadila vlastnú internú redakciu a od roku 2019 sa priamo podieľa na tvorbe obsahu a nepriamo na tlači i distribúcií novín, ktoré zabezpečuje dodávateľsky.

 

 

Priestor na zlepšenie stále je

 

Noviny Naša Petržalka vychádzajú od leta 2019 v mesačnej periodicite s výnimkou letného dvojčísla. Ako pri každom novom produkte na trhu, aj tieto noviny prechádzali od svojho vzniku vývojom. 

V snahe uspokojiť dopyt obyvateľov samospráva zvýšila po roku tlačený náklad novín z pôvodných 50-tisíc na aktuálnych 52 500 kusov. Okrem zvýšenia počtu výtlačkov prišla aj s grafickými a najmä obsahovými inováciami.

„Noviny vychádzajú vo väčšom formáte, s vylepšenou grafikou titulnej stránky a celkovo farebnejším vizuálom,“ hovorí o postupnom zatraktívnení petržalského periodika jeho aktuálny šéfredaktor Daniel Bernát, ktorý dodáva, že prioritou zostal verejnoprávny obsah.

„Okrem pravidelných rubrík, akými sú aktuality, kultúra, šport, rada právnika či poslanecký duel pribudla nová sekcia o podnetoch a ich riešení,“ dodáva. 

Medzi novinkami podľa neho figurujú aj nepravidelné rubriky venované histórii petržalských ulíc a predstavovaniu jednotlivých oddelení a referátov Miestneho úradu Petržalka.

Jozef Rybár, vedúci referátu komunikácie, ktorý tvorbu novín za petržalskú samosprávu zabezpečuje, hovorí, že napriek pokroku a úspechu sa stále snažia i budú snažiť zlepšovať.

„S kolegami z redakcie neustále vymýšľame, ako noviny čo najviac dostať k našim čitateľom. Nielen po distribučnej stránke, ale predovšetkým v rámci kvalitného verejnoprávneho obsahu. Aktuálne napríklad rozmýšľame aj nad občasným vkladaním užitočných príloh, ktoré by sa venovali témam ako separácia odpadu, parkovaniu či kultúrnemu životu v Petržalke,“ prezrádza a uisťuje, že politická propaganda k nim určite patriť nebude.

„Aj naďalej sa budeme snažiť ladiť Našu Petržalku do čo najobjektívnejšej roviny a zachovať jej informatívny charakter. Myslím, že sme si vybrali správnu cestu, čo nám teraz nezávislé hodnotenie TIS potvrdilo, veď v porovnaní s rokom 2018 sme si polepšili o neuveriteľných 43 priečok,“ uzatvára s tým, že rovnako to vnímajú aj priamo od ich čitateľov.

web od 2day