Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl

V jedenástich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa uskutoční v úvode apríla.

V súlade s Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č.12/2015 zo dňa 1. decembra 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a v zmysle odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnenom v Školskom semafore zo dňa 25.2.2022 sa zápis detí do I. ročníkov základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2022/2023 uskutoční v termíne:

01. apríla 2022 v čase od 15:00 do 18:00 (piatok)
02. apríla 2022 v čase od 08:00 do 12:00 (sobota)

VIAC INFORMÁCIÍ nájdete v priloženom dokumente.

web od 2day