Petržalka pomáha Ukrajine

Materiálna zbierka, jazykové kurzy, asistencia pri hľadaní ubytovania či umiestňovanie detí do škôl – to sú len niektoré z formy našej pomoci. 

Najľudnatejšia mestská časť najnovšie vyzýva obyvateľov, ktorí chcú pomôcť ukrajinským utečencom, aby kontaktovali sociálne oddelenie jej miestneho úradu.

Vojnový konflikt na Ukrajine nám všetkým pripomenul dve úplne odlišné tváre ľudstva. Na jednej strane tú krutú a agresívnu zastupujú ruské vojská útočiace na mestá našich východných susedov, v ktorých po výstreloch a bombách umierajú aj nevinní civilisti.

Na strane druhej sú tu jednotlivci, organizácie, verejné inštitúcie alebo štáty v Európe i mimo nej, ktoré sa zomkli a ukazujú nesmiernu dávku solidarity ukrajinskému ľudu – či už vo forme finančnej a materiálnej pomoci, ale aj morálnej podpory, ktorá je v týchto ťažkých časoch pre Ukrajinu nesmierne dôležitá.

Na stranu tých, ktorí pomáhajú, sa pridala aj petržalská samospráva, v ktorej aktuálne prebieha jedna z najväčších materiálnych zbierok základných potrieb pre ukrajinských utečencov na Slovensku. Foriem pomoci zo strany Petržalky je však  ďaleko viac.

Plné kamióny a obchod zadarmo

 

Promptná iniciatíva zakladateľov projektu Misia – osobnosti kuriérmi a príspevkovej organizácie Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP) bola obyvateľmi ihneď patrične vnímaná. Už v prvý deň spustenia zbierky pre Ukrajinu v Dome kultúry Zrkadlový háj sa naplnili sklady a kamióny tak mohli vyraziť na hranice s pomocou pre tých, ktorí ju najviac potrebujú.

„Petržalčania sa úžasne zmobilizovali, vypravených bolo už desiatky áut. Ľudia neustále nosia potrebné veci, ako sú trvanlivé potraviny, veci pre deti, lieky na front, mužské oblečenie, postele, kočíky. Od prvého dňa pomáha 20 až 50 dobrovoľníkov, niektorí si berú aj dovolenky,” vyjadrila sa riaditeľka KZP Monika Korenčiová.

Organizátori taktiež nezabudli zdôrazniť, že darované veci, ktoré nebudú odoslané na hranice, budú použité na prípravu ubytovania pre vojnových utečencov alebo v rámci našej Sociálnej výdajne Petržalka a partnermi, ktorí sa starajú o naše vylúčené komunity, ľudí bez domova či osamelých seniorov.

„Nevieme, ako dlho zbierka potrvá. Vidíme, čo sa deje a sme si vedomí toho, že toto je len prvá vlna príchodu. Príde ešte druhá, tretia,“ dvíha varovný prst a dodáva, že z dôvodu pretrvávajúcej situácie sa organizátori rozhodli zbierku predĺžiť na neurčito.

Pre Ukrajincov, ktorí už na Slovensku sú a hľadajú materiálnu pomoc, je v priestoroch DK Zrkadlový háj zriadený i nový obchod. Záujemcovia v ňom zadarmo dostanú hygienické potreby, oblečenie, ale aj iné veci pre bežnú potrebu. K dispozícii je denne od 10:00 do 18:00, jeho prevádzku riadia dobrovoľníci.

Pomáhajú s ubytovaním aj prácou

 

V súvislosti s pribúdajúcim počtom utečencov z Ukrajiny vzniká aj problém s nedostatkom ubytovacích kapacít. Najväčšia mestská časť preto vyzvala obyvateľov, ktorí majú možnosť ubytovať utečencov, aby sa prihlásili na telefónnom čísle 0947 487 265 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy socialne@petrzalka.sk.

Obe infolinky sú dostupné denne od 08:00 do 18:00 vrátane víkendov a sviatkov.

Petržalka upriamuje pozornosť aj na voľné pracovné pozície.

„Naše pracovné ponuky sú vhodné aj pre ľudí z Ukrajiny. Minimálna požadovaná úroveň slovenského jazyka pri manuálnych pracovných pozíciách je A1 a pri administratívnych pracovných pozíciách v Petržalke C1,“ informuje Marcela Zacharová, vedúca oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu, ktoré si vzalo pod hlavičku asistenciu pri pomoci obyvateľom Ukrajiny.

„Okrem iného pripravujeme aj kurzy slovenského jazyka pre ukrajinských občanov, ktorí sa majú záujem zamestnať na Slovensku v spolupráci s neziskovou vzdelávacou organizáciou Baťa Junior achievement,“ prezrádza Zacharová.

Do škôl už prijali viac ako 40 detí

 

Mestskú časť oslovujú ukrajinskí utečenci aj v súvislosti umiestňovaním detí do základných a materských škôl. Tie už aktuálne prijali celkovo 44 detí, z nich 11 bolo umiestnených v materských a 33 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Petržalky.

Vedúca oddelenia školstva Andrea Garanová tvrdí, že v materských školách už viac voľných kapacít neostalo, deti je však stále možné prijať do základných škôl.

„Všetci utečenci, ktorí sú už ubytovaní na území Petržalky a spĺňajú podmienky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR môžu počítať s prijatím ich dieťaťa do jednej z našich škôl.“

Doteraz najviac detí z Ukrajiny navštevuje ZŠ na Černyševského ulici, a to v celkovom počte 11. Nasleduje ZŠ Nobelovo námestie s piatimi prijatými žiakmi a päť detí pribudlo aj na ZŠ Dudova.

Noví žiaci boli do jednotlivých tried zaradení podľa veku, pričom mestská časť oslovuje najmä školy, ktoré začali navštevovať ukrajinsky alebo rusky hovoriace deti ešte pred vypuknutím vojnového konfliktu.

„Chceme im uľahčiť adaptačný proces a zmenšiť komunikačnú bariéru na minimum,“ hovorí odborníčka na petržalské školstvo, ktorá tiež tvrdí, že síce sú kapacity obmedzené aj na základných školách, v momentálnej situácii sa snažia vyjsť v ústrety všetkým záujemcom.

 

web od 2day