Počty miest pre deti vo verejných materských školách v Petržalke opäť stúpnu. Samospráva ich pripravuje stovky

Aj 150-tisícová Petržalka sa zapojí do výziev ministerstva investícií na zvýšenie kapacít a zlepšenie infraštruktúry škôlok v Bratislavskom kraji. Pokračuje tiež s budovaním tried vo vlastnej réžii. 

Problém nedostatku miest pre deti vo verejných materských školách sa aktuálne dotýka mnohých miest a obcí na Slovensku, obzvlášť hlavného mesta, kde dopyt už roky výrazne prevyšuje ponuku.

S otázkou nedostatku kapacít sa pasuje aj mestská časť Bratislava-Petržalka, ktorá však strategicky a dlhodobo navyšuje kapacity svojich materských škôl úspornejším a efektívnejším spôsobom ako výstavbou – rekonštrukciou ich existujúcich priestorov.

Taktika premeny bývalých školníckych bytov alebo práčovní na nové triedy sa Petržalke osvedčila aj v praxi. V posledných troch rokoch sa jej podarilo miesta vo verejných škôlkach navýšiť celkovo o sedem tried pre viac ako 150 detí.

Viac ako polovica v Petržalke

Najľudnatejšia bratislavská samospráva je aktuálne zriaďovateľom 25-tich materských škôl, ktoré navštevuje takmer tritisíc detí. Každým rokom ale počet záujemcov o umiestnenie detí rastie, keďže rodičmi sa stávajú počtom silné ročníky a väčší dopyt spôsobil aj súčasný prílev ukrajinských utečencov na Slovensko.

„V školskom roku 2021/2022 sme napríklad nedokázali prijať viac ako 640 detí vo veku od troch rokov, avšak dodatočne sme ich v septembri prijali 145. Čo sa týka detí ukrajinských odídencov, vzhľadom na naplnené kapacity sme dokázali prijať maximálne 20 detí a viac voľných miest nazvyš nemáme,“ vysvetľuje vedúca predprimárneho a primárneho vzdelávania mestskej časti Katarína Brťková.

V minulosti však bola štatistika neprijatých detí do petržalských verejných materských škôl ešte horšia a postupne sa výrazne situácia zlepšuje. Čo sa týka nových miest v škôlkach v celej Bratislave, práve Petržalka otvorila v uplynulých rokoch viac ako polovicu z nich. 

A s vytváraním nových tried bude aj v kontexte posledných dní pokračovať.

Zo školníckych bytov triedy

Na aprílovom zasadnutí petržalského miestneho zastupiteľstva poslanci navyše podporili návrhy na zapojenie mestskej časti do výzvy z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Spolu s návrhom schválili aj spolufinancovanie vo výške päť percent z celkových nákladov na plánované projekty.

V rámci výzvy sa bude mestská časť uchádzať o dotáciu na prestavbu školníckych bytov na triedy v MŠ Bohrova 1, MŠ Ševčenkova 35 a MŠ Pifflova 10, ktoré počítajú s vytvorením troch tried s kapacitou viac ako 70 detí

„Teším sa, že sa veci hýbu čoraz viac, nielen našou vlastnou iniciatívou a ruku k dielu opäť pridáva aj śtát. A že vďaka ďalšiemu rozširovaniu počtu tried i miest v bývalých školníckych bytoch a tiež snahou získať čo najviac budov bývalých materských škôl späť do našej správy sa nám darí ďalej systematicky navyšovať počet prijatých petržalských detí,“ konštatuje zástupkyňa starostu Petržalky a predkladateľka návrhov Jana Hrehorová.

Zároveň však upozorňuje na fakt, že žiadosť môže ministerstvo samospráve zamietnuť. 

„V prípade, že nezískame finančnú podporu zo štátu, kompletnú rekonštrukciu zrealizujeme z vlastných zdrojov,“ dodáva.

Náklady na tieto projekty by sa mali dohromady vyšplhať na viac ako 300-tisíc eur, ktoré poslúžia na stavebné práce, spracovanie projektovej dokumentácie a zariadenie novej triedy nevyhnutným nábytkom.

Mimo výzvy tiež mestská časť plánuje vytvoriť prestavbou školníckeho bytu ďalšiu novú triedu v MŠ Šustekova pre 20 detí a nová trieda by mala vzniknúť aj v MŠ Bzovícka s kapacitou ďalších 25 detí.

Dokopy by tak v najbližšej dobe mohla Petržalka vďaka vlastným projektom a pomoci zo štátu prijať do svojich materských škôl zhruba o 115 detí viac.

Pracujú aj na nových škôlkach

V januári tohto roka sprevádzkovala mestská časť už v poradí 25. materskú školu na Turnianskej ulici pre 84 detí. A v školskom roku 2022/2023 plánuje do siete školských zariadení v jej pôsobnosti zaradiť ďalšie dve nové materské školy.

Prvú v Slnečniciach a druhú v objekte bývalej MŠ Fedinova, ktorú má Petržalka majetkovo vo svojom vlastníctve. 

Pôvodne jej priestory prenajímala detským jasliam Kľúčik a spoločnosti JOY ZONE zameranej na podporné aktivity pre rodičov. Do konca augusta bude priestory využívať aj nezisková organizácia Vysnívaný domov, ktorá funguje ako súkromná materská škola a domov sociálnych služieb. Následne plánuje Petržalka prestavbu na novú materskú školu.

Koncom minulého roka schválili miestni poslanci aj odkúpenie novostavby v Slnečniciach za účelom vytvorenia materskej školy pre približne 68 detí. Spolu so škôlkou vznikne v areáli MŠ aj moderné ihrisko s inkluzívnymi prvkami.

Vedenie mestskej časti aktuálne rokuje s developerom Slnečníc aj o podmienkach pre vybudovanie základnej a dokonca i strednej školy a inej verejnej občianskej vybavenosti, čím by vznikla vôbec prvá združená materská, základná a stredná škola v Petržalke.

„Materskú školu by sme radi otvorili v septembri tohto roka. Spolu so sprevádzkovaním MŠ Fedinova tak vytvoríme 10 tried pre zhruba ďalších 250 detí,“ hovorí o priaznivom vývoji situácie starosta Petržalky Ján Hrčka a na záver dodáva, že rozrastajúca sa okrajová časť Petržalky ju potrebuje ako soľ.

web od 2day