Po ročnej prestávke sa uskutočnila Rada seniorov

Odstávku spôsobila pandémia koronavírusu.

Starosta Petržalky Ján Hrčka spoločne s vicestarostkami Janou Hrehorovou a Ivetou Jančokovou sa minulý týždeň stretli so svojím poradným orgánom – Radou seniorov. Schôdze sa zúčastnili vedúce denných centier, Klubovne pre seniorov, predstaviteľky Jednoty dôchodcov, Združenia kresťanských senioriov, ale tiež pracovníci nášho oddelenia sociálnych vecí.

Hlavnou témou tohto milého stretnutia boli pripravované petržalské podujatia a aktivity pre seniorov, ktoré boli počas pandémie značne obmedzené.

Pre seniorov je pripravených viacero zájazdov, rovnako tak obľúbené športové podujatia – súťaže v petangu, bowlingu či v stolnom tenise.

Chýbať nebudú ani Večery autentického folklóru či Petržalská letná univerzita. Folklórne súbory našich seniorov zároveň nevynechajú ani podujatia mestskej časti – Dni Petržalky a SNP – Nezabúdajme.

Na stretnutí vystúpil aj podpredseda Jednota dôchodcov na Slovensku Alojz Luknár, ktorý priblížil aktuálnu situáciu v súvislosti so zdražovaním cien potravín, energií a služieb.

Rada seniorov sa schádza spravidla štyrikrát do roka. Veríme, že tomu tak už tento i nasledujúce roky skutočne bude.

Aj touto cestou si dovoľujeme pozvať všetkých petržalských seniorov na akcie našej Klubovne pre seniorov, ktorá sa nachádza na Osuského 8. Sezónu odštartuje akcia Senior garden party s hudbou, spevom, občerstvením a recitačnou súťažou, ktorá sa uskutoční 31. mája 2022.

A to nie je všetko! Ďalšia akcia s názvom Pohybom ku zdraviu seniorov sa pripravuje už na 14. júna 2022.

VIAC INFO nájdete na našom webe PETRZALKA.sk/klubovna alebo PETRZALKA.sk/dennecentra.

#petrzalka #petrzalkapreseniorov

web od 2day