Petržalka po viac ako desaťročí dokáže prijať do materských škôl všetky deti

Spúšťa aj zápis do dvoch nových.

Mestská časť bude mať pre 1254 oprávnených žiadostí o zápis dieťaťa aj vďaka ďalším novým triedam dostatok voľných miest. Počet jej verejných škôlok sa zvýši až na 27.

Nemožné sa stalo možným. Aj tak by sa dala v skratke a zjednodušene opísať situácia s kapacitami verejných materských škôl v najľudnatejšej mestskej časti Slovenska.

Petržalská samospráva bude môcť po minimálne desaťročí vyhovieť všetkým oprávneným žiadostiam rodičov o zápis ich detí do verejných materských škôl, ktoré zriaďuje.

V týždni od 2. do 6. mája jej 25 škôlok obdržalo celkovo 2367 žiadostí o zápis. Týkali sa však iba 1344 detí, keďže rodičia ich majú možnosť posielať na viaceré materské školy súčasne. Pre zaujímavosť, rekordérom bol v tomto smere rodič, ktorý požiadal o zápis svojho dieťaťa až do 17 petržalských škôlok.

Každopádne, podľa miestnej samosprávy 90 z týchto unikátnych žiadostí nespĺňa zákonnú požiadavku minimálneho veku, čiže tieto deti sa narodili v roku 2020 a majú iba dva roky.

Do verejných škôlok v Petržalke si tak podalo platnú žiadosť o zápis 1254 detí a mestská časť Bratislava-Petržalka s približne 150-tisícmi obyvateľmi avizuje, že po viac ako dekáde reálne dokáže vyhovieť všetkým z nich.

 

“Paradoxne, výsledok našej trojročnej systematickej a tvrdej práce sa prejavil v čase, kedy  iné, nielen bratislavské samosprávy, apelujú na ministerstvo školstva i vládu, aby konečne začali riešiť problém s nedostatkom kapacít ich materských škôl,” hovorí starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že okrem nasadenia im pomohla aj demografia.

“Samozrejme, stále je čo zlepšovať a ďalej na tom pracujeme. Niektorí rodičia budú musieť napríklad urobiť kompromis, keďže nie vždy sú voľné kapacity práve v tej materskej škole, kde by si priali. Na jeseň však otvárame ďalšie nové triedy v 25 existujúcich škôlkach. A dokonca aj úplne novú škôlku v Slnečniciach a staronovú na Fedinovej ulici,” dodáva.

Zápis do dvoch nových škôlok

O svojich plánoch petržalská samospráva informovala už na jeseň minulého roka a vyzerá to tak, že svoje sľuby dodrží. Prvú etapu Materskej školy Fedinova 7 by mala otvoriť so začiatkom nového školského roka 2022/2023 v septembri, najneskôr v októbri.

Materskú školu Fialová 12, ktorej úplne novú budovu Petržalka po dlhých rokovaniach za zvýhodnených podmienok odkúpila od investora miestnej štvrte Slnečnice – spoločnosti Cresco – za 900-tisíc eur aj s okolitými pozemkami, otvori najneskôr do konca roka 2022.

Zápis do oboch nových materských škôl mestská časť otvorí od pondelka 16. do štvrtka 19. mája (vrátane). Rodičia, ktorí by chceli svoje deti umiestniť do v poradí už 26. a 27. verejnej materskej školy v Petržalke, môžu svoje žiadosti doručiť osobne či poštou do podateľne Miestneho úradu Petržalka, alebo elektronicky na e-mail.

“Aj týmto spôsobom sa snažíme zákonným zástupcom čo najviac vyhovieť a zjednodušiť im celý proces. Kompletné a podpísané žiadosti, ktoré nájdu na www.PETRZALKA.sk/tlaciva,   nám môžu poslať aj naskenované na e-mail anna.sonnekova@petrzalka.sk,” vysvetľuje Anna Sonneková z petržalského oddelenia školstva.

Dodáva, že povinnou ich súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Zároveň platí zákonná podmienka minimálneho veku dieťaťa, ktoré musí najneskôr do 31. decembra 2022 dovŕšiť minimálne 3 roky.

“Stále platí aj to, že mladšie deti riaditelia a riaditeľky slovenských verejných materských škôl môžu podľa platnej legislatívy prijať iba výnimočne a ak boli prijaté všetky deti staršie než tri roky. Čo sa už roky v Petržalke kvôli ich nízkej kapacite nestalo,” upozorňuje Sonneková.

Všetky deti vrátane ukrajinských

Konečné rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do tej-ktorej verejnej materskej školy v Petržalke plánuje mestská časť s jej zariadeniami posielať skôr, ako bývalo zvykom. Vďaka rýchlemu vyhodnoteniu oboch kôl zápisov namiesto 30. už do 15. júna.

“Naši predškoláci nástupom do prvého ročníka základných škôl uvoľnia takmer 1000 miest a ďalších potrebných cca 250 vybudujeme prostredníctvom siedmich až 10 nových tried, či už v existujúcich, alebo dvoch nových zariadeniach,” vysvetľuje Hrčka s tým, že o prijatí či neprijatí rozhodujú riaditelia a riaditeľky materských škôl.

Až 537 žiadostí o prijatie do materskej školy v Petržalke sa pritom týkalo detí, ktoré tri roky dovŕšia do 31. augusta a 276 až po 1. septembri. Petržalka tak má podľa starostu dostatok času a priestoru na to, aby v ďalšom školskom roku vyhovela naozaj každej jednej žiadosti.

Skvelou správou vyplývajúcou z aktuálneho zápisu podľa neho je aj to, že Petržalka nemusí riešiť žiadne dilemy o (ne)prijatí petržalských, bratislavských, slovenských, ukrajinských, ani akýchkoľvek iných detí. Kapacity jej materských škôl budú dostatočné.

“Stav, kedy bolo v petržalských materských školách dostupných viac miest, než o ne bol reálny záujem, naposledy poznali vedenia mestskej časti pred rokom 2008. Je skvelé, že na vyriešenie tohto, podľa mnohých neriešiteľného problému nám s kolegami stačili tri roky,” hovorí starosta najväčšieho slovenského sídliska s tým, že konečne môžu prijať úplne všetky deti, ktoré majú o verejnú materskú školu záujem a ktoré im zákon prijať dovoľuje.

Namiesto škôlok domovy pre seniorov

Verejné materské školy v Petržalke, i v celej Bratislave, s nástupom početných generácií narodených v 90. rokoch do produktívneho veku roky trpeli nedostatkom miest. Mestské časti, do ktorých priamych kompetencií patria, tak nemohli rok za rokom prijať stovky detí. 

Zdá sa teda, že v Petržalke, na rozdiel od iných samospráv, tento problém zmizne.

“Aktuálne výzvy a možnosti externého financovania budovania nových kapacít materských škôl podľa nás prichádzajú neskoro. Ak si ktokoľvek pozrie demografickú krivku, zistí, že v nasledujúcej dekáde budú počty detí v materských škôl každým rokom výrazne klesať,” upozorňuje Hrčka s odvolaním na aktuálne údaje z ich matriky a nového sčítania obyvateľov.

Ďalšie rozširovanie materských škôl tak podľa neho po stabilizácii situácie v najbližších dvoch až troch rokoch preto potrebné nebude. Ide pritom o dobu, za ktorú sa nové materské školy v komplexnom procese obstarávania či schvaľovaní často ani len nedajú postaviť.

Nehovoriac o aktuálnom zdražovaní stavebných materiálov a nedostatku pracovnej sily.

“Dotácie od štátu, ktorý procesuje aj plán obnovy a finančné prostriedky z Európskej únie, by mali tieto fakty flexibilne reflektovať a nemalo by sa stať, že budú vypísané výzvy, ktoré nepokrývajú ani polovicu reálnych nákladov,” dodáva s tým, že všetky možnosti externého financovania verejnej infraštruktúry cez samosprávy, samozrejme, vítajú aj v Petržalke.

“Boli by sme ale omnoho radšej, ak by sme o využití týchto peňazí mohli v omnoho väčšej miere rozhodovať sami, podľa reálnych potrieb našich obyvateľov,” uzatvára starosta Petržalky, podľa ktorého by mala vláda v tomto čase finalizovať skôr výzvy na výstavbu infraštruktúry pre seniorov, nie materské školy, keďže demografický vývoj poklesu počtu novonarodených detí ide ruka v ruke s výrazným rastom ľudí v postproduktívnom veku.

web od 2day