Do nových verejných škôlok na Fedinovej a Fialovej prišlo 140 prihlášok

Miest pre deti vo veku tri a viac rokov bude v petržalských materských školách po viac ako dekáde opäť dostatok.

Začiatkom mája sme vás s veľkou radosťou informovali, že mestská časť Bratislava-Petržalka bude môcť po viac ako desaťročí vyhovieť všetkým oprávneným žiadostiam rodičov o zápis ich detí do verejných materských škôl.

A naše slová, že do školského roku 2022/2023 budeme môcť prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o to požiadali, a ktoré do konca kalendárneho roka dovŕšia aspoň tri roky, platia aj po vyhodnotení zápisu do našich dvoch nových verejných škôlok.

Staronová Materská škola Fedinova 7, ktorej brány v prvej fáze otvoríme ideálne v septembri (najneskôr v októbri), uplynulý týždeň obdržala celkovo 52 prihlášok. Z nich 41 spĺňa podmienku dovŕšenia troch rokov dieťaťa k 31. decembru 2022 a „iba“ 11 je unikátnych, čiže takých, ktoré predtým rodičia neposlali aj na inú z našich už existujúcich 25 materských škôl.

Úplne nová Materská škola Fialová 12, ktorej brány otvoríme najneskôr do konca roka v novej budove úplne novej miestnej časti Slnečnice, obdržala 88 prihlášok. Z nich 74 spĺňa podmienku dovŕšenia troch rokov dieťaťa a „iba“ 27 je unikátnych. Naozaj skvelé správy! Prečo?

Do 27 verejných materských škôl v Petržalke si tak v prvom kole podalo platnú žiadosť o zápis celkovo 1282 detí a Petržalka po viac ako dekáde reálne dokáže vyhovieť všetkým z nich. Za tri roky systematickej práce totiž otvoríme pre deti viac ako 580 nových miest vo verejných škôlkach.

“Samozrejme, stále platí, že niektorí rodičia budú musieť urobiť kompromis, keďže nie vždy budú voľné kapacity práve v tej materskej škole, kde by si najviac priali. Počty však hovoria jasne. Budeme mať k dispozícii viac ako 1250 voľných miest pre 1282 detí,” priblížil starosta 150-tisícovej samosprávy Ján Hrčka a dodal, že rodičom sa budú s kolegami snažiť vyhovieť čo najviac.

Tiež platí, že konečné rozhodnutia o (ne)prijatí dieťaťa do tej-ktorej verejnej materskej školy v Petržalke plánujeme v mene ich vedenia posielať skôr, ako bývalo zvykom.

Vďaka rýchlemu vyhodnoteniu zápisu to bude namiesto 30. už do 15. júna. VIAC INFO teda opäť čoskoro a ak aj vás zaujíma, ako sa nám za tri roky podarilo takpovediac vygumovať problém s nedostatočnými kapacitami verejných škôlok, vypočujte si krátky sumár z dielne z Rádio Regina Západ.

#petrzalkamaka

web od 2day