Váš názor náš zaujíma

Napíšte nám doterajšie skúsenosti so zberom kuchynského bioodpadu v Petržalke.

Zelená vraj, znamená mier a kamarátstvo a rovnako má pozitívny vplyv na vzťahy.

Farba rastlinného života a krajiny je zároveň farbou našej samosprávy, ktorú od 1. júna symbolizuje i naša Holubica mieru na Dolnozemskej ulici.

Prostredníctvom tvrdej práce a nasadenia našich kolegov sa nám najväčšie sídlisko na Slovensku úspešne darí postupne meniť na príjemnú zelenú mestskú časť, kde sa nielen dobre býva, ale i príjemne relaxuje.

K zelenej Petržalke prispievajú i rozličné aktivity priateľov z bratislavského magistrátu, dobrovoľníkov z radov obyvateľov či iných organizácií. Jednou z iniciatív je i zber kuchynského bioodpadu, do ktorého zavádzania sme sa aj u nás pustili v spolupráci s OLO – odvoz a likvidácia odpadu.

O distribučných miestach na odber bezplatných balíčkov potrebných pre zber kuchynského bioodpadu v domácnosti vás pravidelne informujeme prostredníctvom našich komunikačných platforiem. V súčasnosti prebieha druhá etapa, pričom prvý zvoz kuchynského bioodpadu z rodinných domov i bytov sa konal v týždni od 30. mája.

Keďže si teda viacerí z vás už separovanie kuchynského bioodpadu vyskúšali na vlastnej koži, v rámci skvalitňovania služieb nás zaujíma aj váš názor.

  • Ako sa vám darí kuchynský bioodpad triediť?
  • Viete čo kam patrí a ste o tom dostatočne informovaní?
  • Je pre vás zber kuchynského bioodpadu prínosom? Ak áno, v čom?
  • Prekáža vám niečo pri zbere kuchynského bioodpadu?

Vaše pozitívne i negatívne postrehy, reakcie či komentáre nám pokojne píšte do komentárov pod facebookovým príspevkom, aby si ich mohli v reálnom čase prečítať aj kolegovia z OLO. Vopred ĎAKUJEME za váš feedback a pre VIAC INFO nezabudnite klikať na náš web www.PETRZALKA.sk/kuchynskyodpad.

#zelenapetrzalka

web od 2day