Petržalka v Zrkadlovom háji slávnostne ocenila svojich učiteľov za dosiahnuté výsledky v rokoch 2021 a 2022

Uznania sa tentokrát dočkalo až 29 pedagógov petržalských verejných základných a materských škôl. Mestská časť po pandemickej prestávke kolegom zo školstva zagratulovala aj k životným jubileám.

Vychovávať schopné, samostatne a kriticky zmýšľajúce generácie je mimoriadne ťažký oriešok. 

Obzvlášť v dobe, kedy spoločenská situácia v kontexte širokého výberu záplavy informácií pedagógom ich úlohu vôbec neuľahčuje. Nehovoriac, minimálne v Bratislavskom kraji, o naozaj nízkom platovom ohodnotení, ktoré učiteľskému povolaniu uberá na atraktivite.

Svoje o tom vie aj mestská časť Bratislava-Petržalka, ktorá je aktuálne zriaďovateľom 11 základných a čoskoro už 27 materských škôl. V týchto verejných vzdelávacích inštitúciách deti vychováva takmer 1200 pedagogických zamestnancov vrátane učiteľov, vychovávateľov či špeciálnych pedagógov.

 

Mnohí z nich okrem vzdelávania realizujú ďalšie prospešné aktivity. Vydávajú napríklad publikácie, zapájajú sa do medzinárodných projektov, podporujú inovatívne technológie a vykonávajú ďalšie činnosti, čím opäť o čosi viac obohacujú vyučovací proces. Často aj na úkor svojho voľného času.

Petržalská samospráva si nielen preto ich záslužnú prácu váži a každoročne pre nich pri príležitosti Dňa učiteľov organizuje slávnostné podujatie, na ktorom tých najlepších pedagógov ocení, obdarí a poteší zaujímavým kultúrnym programom.

Spojené ročníky

Z dôvodu pandemickej prestávky sa tradičný akt oceňovania tentokrát konal v júnovom termíne a so spojenými dvoma ročníkmi. 

Na príjemnej atmosfére v petržalskom Dome kultúry Zrkadlový háj to však neubralo.

 

Ako povedal starosta Petržalky Ján Hrčka v úvode svojho príhovoru, všetkým pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom bez výnimky patrí obrovská vďaka za to, že zvládali posledné dva náročné roky s pandémiou a snažili sa zo všetkých síl zachovať bežný chod škôl. 

„Vďaka vašej trpezlivosti sa mohli deti aj počas pandémie vzdelávať bez väčších obmedzení. Vďaka vašej ochote sme mohli prijať do škôl deti rodín z Ukrajiny utekajúcich pred vojnou. A vďaka vašej vytrvalosti sa môžeme chváliť vynovenými aj úplne novými priestormi,” poďakoval starosta a zároveň vyjadril vieru v pokojnejšiu budúcnosť nielen v školstve.

„Veľmi by som si prial, aby sa školstvo konečne a naozaj stalo prioritou vlády. Aby štát pochopil, že hneď po zdravotníctve je vzdelávanie najdôležitejšie, že hneď po rodičoch je učiteľ ten, ktorý formuje dieťa a je mu vzorom,“ dodal v kontexte aktuálneho štrajku učiteľov.

Odniesli si plakety aj vecné dary

V kategórii mimoriadne výsledky vo výchove a vzdelávaní za školské roky 2020/2021 a 2021/2022 si z rúk starostu Petržalky Jána Hrčku a vedúcej oddelenia školstva Miestneho úradu Petržalka Andrey Garanovej prevzalo pamätné plakety Jána Amosa Komenského a vecné odmeny celkovo 25 učiteľov a učiteliek základných aj materských škôl.

Oceňovalo sa aj v tradičnej kategórii Učiteľ, na ktorého sa nezabúda, v ktorej, ako napovedá názov, sú spravidla nominovaní súčasní, ale aj bývalí učitelia, na ktorých v dobrom spomínajú kolegovia, žiaci aj ich rodičia. Tento titul si odniesli celkovo štyria.

Samospráva nezabudla ani na tých, ktorí vlaňajší a tento rok oslávili svoje životné jubileá. 

„Keďže z objektívnych dôvodov sme sa nemohli pri príležitosti Dňa učiteľov stretávať, nedalo nám sa s nimi osobne stretnúť aspoň takto dodatočne, poďakovať a zablahoželať im,” povedala Andrea Garanová, ktorá tiež patrila medzi jubilantov.

Hostia aj ocenení si mohli užiť taktiež kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili deti zo súboru modernej gymnastiky a tanca Halo halo; svoj spev zas predviedli žiaci zo Základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Petržalke. V závere podujatia nechýbalo malé občerstvenie.

 

Zoznam ocenených za školský rok 2021/2022

 1.   Oľga Magulová – MŠ Rovniankova 
 2.   Monika Fratričová – MŠ Nobelovo námestie 
 3.   Božena Beníková – MŠ Iľjušinova
 4.   Martha Wohlmuthová – MŠ Bulíkova
 5.   Stanislava Čerňuková – ZŠ Budatínska
 6.   Mária Máčadyová – ZŠ Lachova
 7.   Magda Pravdová – ZŠ Černyševského
 8.   Zuzana Bulafčíková – ZŠ Tupolevova
 9.   Valéria Fogašová – ZŠ Nobelovo námestie 
 10. Andrea Duchyňová – ZŠ Pankúchova
 11. Katarína Greschnerová – ZŠ Holíčska

 Zoznam ocenených za školský rok 2020/2021

 1.   Edita Hianiková – MŠ Lietavská
 2.   Katarína Koložiová – MŠ Röntgenova
 3.   Zuzana Šinkovicová – ZŠ Budatínska
 4.   Martina Ivanová – ZŠ Černyševského
 5.   Etela Slováková – ZŠ Dudova
 6.   Ľubica Ofúkaná – ZŠ Pankúchova
 7.   Natália Smolková – ZŠ Prokofievova
 8.   Patrícia Bašťovanská – ZŠ Tupolevova
 9.   Jana Tomašovičová – ZŠ Pankúchova
 10. Monika Kozlíková – ZŠ Prokofievova
 11. Viera Tomečková – ZŠ Tupolevova
 12. Lucia Želinská – ZŠ Budatínska
 13. Kristína Balagová – MŠ Lachova
 14. Andrea Mošaťová – MŠ Lachova

Zoznam ocenených v kategórii Učiteľ, na ktorého sa nezabúda 

 1.   Ľuboš Paller – ZŠ Dudova; Navrhovateľ: Matej Moučka
 2.   Lenka Lenčéšová – ZŠ Nobelovo námestie.; Navrhovateľ: Veronika Bošková
 3.   Ingrid Mašlárová – ZŠ Pankúchova; Navrhovateľ: Ivana Chreňová
 4.   Zuzana Hatašová – MŠ Macharova; Navrhovateľ: Katarína Pinkeová Tonková

Zoznam jubilantov 

 1.   Silvia Dekanová – MŠ Röntgenova 
 2.   Jana Brezinová – MŠ Lietavská
 3.   Andrea Fabianová – MŠ Vyšehradská
 4.   Dagmar Jakubčinová – MŠ Gessayova
 5.   Iveta Kulifajová – MŠ Haanova
 6.   Jana Mikušová – MŠ Šustekova
 7.   Jana Osvaldová – MŠ Bohrova
 8.   Diana Ujváriyová – MŠ Nobelovo námestie
 9.   Miroslav Cisár – ZŠ Tupolevova
 10. Iveta Heseková – ZŠ Holíčska
 11. Rastislav Kunst – ZŠsMŠ Rusovce
 12. Zora Dóczyová – ZŠ Černyševského
 13. Katarína Brťková – poverená vedením oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania MČ Petržalka
 14. Andrea Garanová, poverená vedením oddelenia školstva MČ Petržalka

web od 2day