Petržalka si po dvojročnej pauze uctila jubilantov

Vecné dary si osobne prevzalo až 108 z nich, blahoželáme!

V pondelok 20. júna sa v Dome kultúry Zrkadlový háj za pomoci kolegov z Kultúrnych zariadení Petržalky konalo tradičné stretnutie jubilantov spojené s veľkou oslavou.

Po dvojročnej pandemickej prestávke sa tak aj najstarším obyvateľom mestskej časti Bratislava-Petržalka opäť dostalo zaslúženého uznania.

Kolegovia z oddelenia sociálnych vecí si pre všetkých oslávencov pripravili malú pozornosť v podobe darčekových predmetov našej samosprávy, pestrých kytíc a chutného občerstvenia.

Jubilantom prišiel osobne zablahoželať aj starosta Ján Hrčka. Okrem pevného zdravia im zaželal čo najviac podobných aktivít, aby sa mohli čím častejšie všetci bez obáv stretávať a spoločne sa zabaviť. K blahoželaniu sa pridala aj naša druhá vicestarostka Iveta Jančoková, ktorá ocenila najmä rokmi vyzretú múdrosť a skúsenosti našich seniorov.

Vďaka tanečnému vystúpeniu Folklórneho súboru Ekonóm sa naši seniori kultúrne vyžili, zabavili a niektorí si aj na ľudovú tóninu veselo zanôtili.

Všetkým 108-im jubilantom srdečne blahoželáme a prajeme veľa sily a radosti do nasledujúcich dní. Veríme, že sa takto spoločne všetci stretneme opäť o rok a aj na ďalších akciách z našej dielne.

Touto cestou zároveň najstarším Petržalčanom pripomíname možnosť prihlásiť sa na náš výlet do Detvy a užiť si tak tradičné Folklórne slávnosti pod Poľanou.

Zájazd v dňoch 8. a 9. júla organizuje Petržalská klubovňa aktívnych seniorov v spolupráci s naším petržalským úradom. K dispozícii je posledných 10 miest a prihlásiť sa môžete len do 30. júna. VIAC INFO TU  PETRZALKA.sk/klubovna.

#petrzalkazije

web od 2day