Petržalka už dva roky poctivo vykonáva potrebné orezy zelene

Roboty máme vyše hlavy. V teréne makáme každý deň.

Tešíme sa, že naša Petržalka sa s príchodom vyšších teplôt a letných dažďov zazelenela ešte väčšmi.

Aby mali dreviny naozaj pekný tvar, ich konáre netienili obyvateľom bytoviek a neohrozovali bezpečnosť Petržalčanov je potrebné vykonávať pravidelné orezy stromov aj kríkov.

Náš miestny úrad preto už dva roky denno-denne vysiela do terénu partie kolegov pilčíkov, ktorí na dvoch až troch plošinách vykonávajú potrebné zásahy.

Samotné orezy majú svoje pravidlá. Výber konkrétnych drevín v prvom rade vždy podlieha odbornej kontrole zo strany našich kolegov z referátu zelene priamo v teréne. Počas pracovných dní tak dokážeme svojpomocne ošetriť aj 70 stromov.

Nezaobídeme sa pritom ani bez ďalších ochotných pracovníkov, ktorí s dvojicou petržalských vozidiel odvážajú orezané konáre a lístie. Počas vegetačného pokoja zase pomáhajú s nevyhnutnými výrubmi.

O presvetlenie svojho okolia a odstránenia nebezpečných starých či suchých konárov môžete požiadať aj vy.

Napíšte nám na podnety@petrzalka.sk alebo využite obľúbené aplikácie WhatsApp a Messenger. Na referáte komunikácie váš podnet radi spracujeme a následne posunieme na vybavenie v snahe mať opäť o čosi krajšiu a zelenšiu Petržalku.

#petrzalkamaka #zelenapetrzalka

web od 2day