V našich materských školách sa nezaháľa

Pochváliť sa môžu zaujímavými aktivitami i krásnym programom. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka má v správe 11 základných a čoskoro už 27 materských škôl, na ktorých pôsobí spolu viac než 1200 pedagógov. Len nedávno sme v spolupráci s kolegami z oddelenia školstva ocenili ich prácu a už sa aj dostavujú ďalšie nové a skvelé výsledky. Tentokrát ide predovšetkým o naše škôlky, aktivity ktorých stoja za zmienku a takisto za veľkú pochvalu. 👇

  • MŠ IĽJUŠINOVA

Pani učiteľky z triedy Mravčekov Božena Beníková a Iveta Vamošová v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou zaoberajúcou sa poruchou autistického spektra – Michaelou Rumankovou sa ešte v roku 2019 zapojili do zaujímavého projektu s názvom eTwinning.

Hneď na ďalší rok zaň dostali patričné ocenenie a sme radi, že svoje skúsenosti naďalej zhodnocujú. Príkladom je besiedka pri príležitosti Dňa matiek i Dňa otcov, na ktorej s maličkými odprezentovali všetko, čo doteraz detičky v rámci projektu urobili a všetko, čo sa v ňom naučili. Úžasné!

  • MŠ LACHOVA

So záverom školského roka prichádza i rozlúčka. V našej materskej škole Lachova sa tak nedávno rozlúčili s najstaršími škôlkarmi, ktorí si to prázdninách namieria priamo do školských lavíc. Veľkáči si program plný piesní, básní a tancov náramne užili a svojim smiechom pani učiteľkám i rodičom zmazali zároveň z líc slzy dojatia.

Po veselici sa na Lachovej pustili aj do manuálnych prác. V rámci výzvy Nadácie Pontis a projektu Srdce na správnom mieste sa zamestnanci v spolupráci s dobrovoľníkmi zo spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. pustili do úpravy školského dvora. Deti sa tak môžu tešiť z nových herných prvkov či z maľovaného lesa.

  • MŠ TUPOLEVOVA

V škôlke na Tupolevovej to žilo karnevalom. Detičky boli v kostýmoch naozaj vynaliezavé a na jednom mieste sa spolu streli princezné, rozprávkové postavičky i parádni superhrdinovia.

  • MŠ LIETAVSKÁ

Azda najväčšiu parádu si užili v materskej škole na Lietavskej ulici, ktorá v polovici júna oslávila 40-te výročie svojho vzniku. Všetkým pedagógom, zamestnancom i detičkám blahoželáme a držíme palce v ďalšom úspešnom fungovaní.

V mene Miestneho úradu Petržalka aj touto cestou ĎAKUJEME nielen učiteľom, ale i všetkým zamestnancom našich školských zariadení za nádherný prístup a kvalitnú výchovu našich budúcich generácií.

#petrzalkasavzdelava #petrzalkapomaha

web od 2day