Hlasujte o Cene verejnosti v ankete Osobnosť Petržalky 2022

Mestská časť spustila verejné hlasovanie vôbec po prvý raz v histórii ankety.

Bezplatné hlasy overené cez SMS je možné posielať prostredníctvom webu OSOBNOST.PETRZALKA.sk do nedele 21. augusta (vrátane). Do verejného hlasovania odborné komisie mestskej časti posunuli 12 zo 100 nominovaných osobností v štyroch hlavných kategóriách.

Mestská časť Bratislava-Petržalka spustila ešte v apríli nominácie v ankete Osobnosť Petržalky pre rok 2022. Svoje tipy na petržalské osobnosti verejného života mohla široká verejnosť posielať do 1. mája prostredníctvom online formulára na webe samosprávy OSOBNOST.PETRZALKA.sk.

Záujem bol tentokrát nad očakávania, keďže samospráva dostala viac než 100 nominácií.

Návrhy na ocenenia mohli ľudia posielať v piatich hlavných kategóriách, a to Kultúra a rozvoj spoločenského života, Sociálna práca a ochrana života a zdravia, Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu, Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia, Životné prostredie a ochrana prírody.

Nominácie následne posudzovali odborné komisie miestneho zastupiteľstva, ktoré v každej určili víťazov na základe interného bodovania. Do hlasovania o Cenu verejnosti však posunuli z každej kategórie troch nominovaných s najvyšším počtom bodov.

 

Výnimkou je len kategória Životné prostredie a ochrana prírody. Keďže mestská časť v tejto kategórii neobdržala dostatočný počet nominácií, na slávnostnom galavečeri vyhlási len celkového víťaza.

Okrem piatich hlavných kategórii a Ceny verejnosti sa obyvatelia a návštevníci Petržalky v septembri dozvedia aj meno laureáta Ceny in memoriam, o ktorej rozhodne starosta najľudnatejšej mestskej časti Ján Hrčka.

Súťaž o 10 pozvánok pre dve osoby

O Cene verejnosti rozhodujú ľudia kliknutím na portrét nominovaného v hlasovacom formulári na webe OSOBNOST.PETRZALKA.sk. Kvôli korektnosti hlasovania je každý hlas spárovaný s daným telefónnym číslom a odovzdaný aj s menom, priezviskom a e-mailovou adresou hlasujúceho.

Z jedného telefónneho čísla je tak možné hlasovať iba raz. Mestská časť sa takto snaží zabrániť opakovanému hlasovaniu.

Ľudí zároveň motivuje poslať hlas jednému z ich favoritov súťažou o pozvánky pre dve osoby na slávnostný septembrový galavečer. Mestská časť náhodne vyžrebuje 10 výhercov: 5 z radov tých, ktorí jej pomohli s nomináciami a 5 z tých, ktorí zahlasovali o Cenu verejnosti.

Hlasovanie v kategórii Cena verejnosti je otvorené do nedele 21. augusta 2022 (vrátane).

Vybrané osobnosti, za ktoré je možné hlasovať v kategórii Cena verejnosti:

  1. Kultúra a rozvoj spoločenského života

Tomáš Fabor

tvorca ľudového orchestra jednoduchej zábavy pre obyvateľov

Mária Pinčíková

rozprávačka príbehov nielen z petržalského sídliska

Jozef Pöstényi

vzor nielen pre petržalskú mládež

  1. Sociálna práca a ochrana života a zdravia

Eva Baďuriková

ochrankyňa zdravia v boji so zákernou chorobou

Ľudovít Divinec

ochranca nového života

Jana Mareková

ochrankyňa mentálneho zdravia

  1. Šport a rozvoj aktívneho životného štýlu

Miroslav Cisár

riaditeľ školy so srdcom karatistu

Gabriela Hochschornerová

trénerka slalomárov a milovníčka divokej vody

Marián Kukumberg

hádzanár a reprezentant športu na svetovej úrovni

  1. Vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia

Mária Králiková

priekopníčka diverzity, inklúzie a technológií vo vzdelávaní

Janette Motlová

bojovníčka za práva národnostných menšín

Hana Závodná

Riaditeľka školy a aktivistka vo vzdelávaní

web od 2day