Nahoďte sa do plaviek v našich prezliekacích kabínkach

Päť kabínok vytvorili pracovníci petržalskej údržby.

Požiadavky na osadenie prezliekacích kabínok na brehoch Veľkého Draždiaka sme od vás v posledných rokoch registrovali veľmi často. Pred letnou sezónou 2022 sme sa preto rozhodli veci zobrať pevne do rúk a s kolegami z údržby Miestneho úradu Bratislava-Petržalka sme skonštruovali päť prezliekacích kabínok, ktoré už niekoľko týždňov návštevníkom petržalského letoviska uľahčujú život a zároveň skrášľujú okolie obľúbenej vodnej plochy.

Kabínky boli rozmiestnené na tých najfrekventovanejších miestach, ktoré spravuje naša samospráva tiež na základe vašich podnetov. Navyše, nemajú len pekný farebný šat so základnými informáciami pre návštevníkov našej mestskej časti, ale aj drevenú lavičku či háčiky na zavesenie vecí. Jednoducho tak, aby čo najlepšie naplnili aj svoju primárnu, praktickú funkciu.

 

Z čoho však máme najväčšiu radosť je, že aj tento mobiliár bol vyrobený tak, ako nové lavičky a koše MADE IN PETRŽALKA, to znamená, že vo vlastnej réžii, kvalitnejšie a za menej peňazí, ako keby bola do procesu zapojená externá firma. Výroba jednej prezliekacej kabínky z dielne našich makačov tak vyšla na približne 300 eur. Čo hovoríte, môže byť?

#petrzalkamaka

web od 2day