Petržalka do verejného parkovacieho systému zapája aj súkromné parkoviská. Zvýhodnené nočné parkovanie testuje pri Technopole

Rezidenti so schválenými vozidlami môžu viac ako 100 boxov pri miestnom úrade počas celej noci použiť zadarmo a návštevy iba za jedno euro. Starosta Ján Hrčka avizuje zapojenie ďalších parkovísk petržalských obchodných centier.

Mestská časť Bratislava-Petržalka nedávno informovala o zriadení svojich pilotných parkovacích zón na Dvoroch 5 a 6, kde po novom musia všetky vozidlá parkovať výhradne na vyznačených modrých boxoch.

Parkovanie v zóne mimo vyznačeného miesta je totiž porušením cestného zákona a samospráva avizuje, že pri viac ako jednom priestupku môže byť majiteľ vozidla pokutovaný cez inštitút objektívnej zodpovednosti zo strany Mestskej polície Bratislava.

Vyznačením všetkých dostupných pozdĺžnych aj šikmých parkovacích miest v modrých petržalských zónach tak návštevy de facto strácajú možnosť stáť vo večerných a nočných hodinách napríklad pri cestách a na chodníkoch, kde donedávna parkovať mohli.

V snahe nájsť vhodné riešenie aj pre vodičov nerezidentov predstavila mestská časť novú spoluprácu so súkromným sektorom. Do svojho parkovacieho systému postupne zapojí parkoviská firiem, obchodných a administratívnych budov, ktoré v nočných hodinách bývajú spravidla úplne prázdne.

Starosta Petržalky Ján Hrčka tvrdí, že vďaka súkromným parkovacím kapacitám pribudnú vo viacerých vyťažených a problémových oblastiach stovky verejných parkovacích miest.

Cieľom ďalšej fázy zlepšovania petržalskej parkovacej politiky je podľa neho rezidentom rozšíriť doterajšie možnosti bezplatného parkovania o síce existujúce, ale často nevyužívané kapacity a nerezidentom, ktorí už počas noci v nových zónach nezaparkujú vôbec, zase ponúknuť výrazne znížené ceny za nočné parkovanie.

„Zapojením súkromných parkovísk pribudnú stovky boxov, ktoré budú môcť za výhodných podmienok využívať tak naši rezidenti, no najmä obyvatelia bez trvalého pobytu a registrácie,“ uvádza Hrčka, ktorý dodáva, že ide hlavne o kompromis v prospech tých, ktorí si z nejakých dôvodov nemôžu alebo nechcú zaregistrovať vozidlá do ich systému.

Novinku testujú pri Technopole

Samospráva so zaujímavým nápadom oslovila viacero súkromných spoločností so sídlom v Petržalke a s prihliadnutím na vyťaženosť daných lokalít. Jednou z nich je aj firma Häusler & Häusler, ktorá prevádzkuje parkoviská a podzemné garáže v areáli Technopolu na Kutlíkovej ulici.

„Po oslovení mestskou časťou sme sa rozhodli časť nášho parkoviska zapojiť do jej parkovacieho systému v snahe zlepšiť situáciu s parkovaním v okolí Technopolu, kde je dlhodobo problém s autami stojacimi pri chodníku po oboch stranách Romanovej ulice a tiež na Starhradskej ulici,“ hovorí správca budovy Technopolu Filip Häusler.

Od pondelka 19. septembra tak môžu rezidenti a nerezidenti Petržalky pri miestnom úrade využiť aj zvýhodnené nočné parkovanie na časti vonkajšieho parkoviska Technopolu, kde pohodlne zaparkuje cez 100 vozidiel.

Zadarmo či za euro a v bezpečí

Denný prevádzkový režim súkromného a monitorovaného plateného parkoviska sa pre verejnosť v zásade nemení. V čase od 07:30 do 18:00 je prvá hodina parkovania pre všetkých zdarma a každú ďalšiu pol hodinu si návštevníci priplatia 0,50 centov.

Novinkou však je, že sa parkovisko v noci stalo súčasťou Petržalského parkovacieho systému, na čo vodičov upozorňuje aj nová dodatková tabuľa umiestnená pred príjazdovou rampou.

Rezidenti Petržalky so schválenými vozidlami zaparkujú od 18:00 do 7:30 úplne zadarmo a nerezidenti si v tomto čase zaplatia len jedno euro s DPH za celú noc.

Poplatok za zvýhodnené nočné parkovanie pri Technopole je potrebné uhradiť cez mobilnú aplikáciu URBI – Parkovanie. Súkromné parkovisko je v nej pre lepšiu orientáciu, na rozdiel od tých verejných, zvýraznené na mape žltou farbou aj s príslušnými podmienkami. 

Jednou z nich je, že v prípade prechodu z nočného parkovania na denné neplatí prvá hodina zadarmo.

NÁVOD PRE NEREZIDENTOV:

 1. Stlačte tlačidlo na vstupnom stojane a zoberte si parkovaciu kartu.
 2. Parkovaciu kartu starostlivo uchovajte.
 3. Zaparkujte vozidlo na parkovacie miesto.
 4. Pred odjazdom z parkoviska po čase dlhšom ako 1 hodina od príjazdu uhraďte požadovanú sumu parkovného na recepcii bloku A v Technopole. Platba je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.
 5. Poplatky za parkovanie je možné uhradiť aj cez mobilnú aplikáciu URBI – Parkovanie.
 6. Po úhrade parkovného parkovaciu kartu vložte pri odjazde z parkoviska do štrbiny výstupného stojanu pred výstupnou závorou.
 7. Parkovisko opustite do 15 minút od uhradenia parkovného.
 8. Neoprávnený odjazd z parkoviska bez úhrady parkovného a bez vrátenia parkovacej karty do výstupného stojana spôsobí majiteľovi parkoviska škodu. Popri vymáhaní náhrady tejto škody možno podľa ustanovenia § 50 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch uložiť pokutu až do výšky 331,94 €.
 9. Je zakázané mechanicky manipulovať so závorou.
 10. V prípade poruchy zavolajte obsluhu z recepcie Centra Technopol na čísle  02/68 286 289.

NÁVOD PRE REZIDENTOV:

Upozorňujeme, že kroky pre bezplatné zaparkovanie na parkovisku Technopol musia učiniť aj naši rezidenti.

 1. Potrebné je použitie aplikácie URBI – Cestovanie vo vrecku.
 2. Po príchode k rampe na parkovisku, rezident získa parkovací lístok (QR kód).
 3. Ten pri odchode z parkoviska naskenuje v aplikácii URBI Cestovanie vo vrecku, v ktorej je schválené parkujúce vozidlo.

Pridajú sa aj ďalší

Mestská časť plánuje ešte počas jesene a zimy pridať do svojho parkovacieho systému aj ďalšie súkromné parkoviská.

„Aktuálne rokujeme aj s obchodnými reťazcami Billa, Lidl či TPD a o ďalšom postupe i novinkách budeme obyvateľov v dohľadnej dobe informovať,“ prezrádza Hrčka, podľa ktorého sa Petržalka stala pravdepodobne prvou slovenskou samosprávou, ktorej sa takáto spolupráca so súkromným sektorom pri verejnej parkovacej politike podarila.

web od 2day