Vyriešené ďalšie vaše podnety

Výsledkom je čistejšia a bezpečnejšia Petržalka.

Mobilná aplikáciapodnety@petrzalka.sk, web www.PETRZALKA.SK, WhatsApp, Messenger, ale aj Odkaz pre starostu. Taký je zoznam možností, ako nahlásiť podnet v našej mestskej časti.

Sme radi, že ste si jednotlivé spôsoby obľúbili a aj vďaka vám môžeme robiť z Petržalky krajšie a bezpečnejšie miesto pre život.

Na vaše podnety sa snažíme reagovať čo najrýchlejšie, pričom výnimkou neboli ani posledné upozornenia na nedostatky na portáli Odkaz pre starostu.

Vďaka kolegom z referátu investičných činností, referátu technických činností, referátu zelene, referátu správy miestneho majetku, referátu mobility, referátu čistoty a poriadku a oddelenia správy verejných priestranstiev a v neposlednom rade oddelenia sociálnych vecí sa nám podarilo vyriešiť aj týchto desať podnetov:

Všetkým obyvateľom i návštevníkom ĎAKUJEME za spoluprácu pri nahlasovaní podnetov a veríme, že aj ďalšie nedostatky sa nám podarí vyriešiť čo najskôr.

#petrzalkamaka

web od 2day