Informácie z Vášho okolia

Seniori rokovali

Včera v DK Zrkadlový háj rokovali petržalskí dôchodcovia, členovia MO a OO Jednoty dôchodcov Slovenska. Stretli sa na svojej výročnej členskej schôdzi, kde pre hodnotili svoju minuloročnú činnosť a plánovali ďalšie aktivity. Petržalský starosta Vladimír Bajan sa o aktivity a problémy petržalských seniorov vždy zaujíma, preto nemohol chýbať ani na tomto stretnutí.

Šieste vymieranie

Posledná prednáška hlavnej sály v tomto školskom roku v rámci petržalskej Super školy mala viacero výnimočnosti. Asi to naj z hľadiska rozsahu celého projektu bolo, že kdesi v publiku sedel 20 000. účastník prednášok. Super! Super projekt, zhodujú sa žiaci, učitelia, prednášajúci, organizátori.

Prednášajúcim bol tentoraz spoluzakladateľ projektu Mgr. Peter Vršanský, PhD. zo Slovenskej akadémie vied a zástupca hneď jej troch ústavov – Fyzikálneho, Zoológie a Vied o Zemi. Témou bolo Šieste vymieranie. To súčasné, ktorému ľudstvo „úspešne“ pomáha.

Opäť bezplatne pristavíme kontajnery

Deväťdesiat veľkokapacitných kontajnerov rozmiestni opäť petržalská samospráva bezplatne na rôznych miestach podľa naplánovaného harmonogramu. Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako sú veľké kusy nábytku, stoly, stoličky, matrace. Prvých desať kontajnerov pristaví zmluvná spoločnosť už v stredu 19. apríla 2017. Kontajnery budú k dispozícii ešte celý štvrtok a následne ich firma v piatok odvezie. Poslednú desiatku pristavia v stredu 14. júna 2017.

Vynášanie Moreny a Ďasa

Dva týždne pred Veľkou nocou oslavujeme jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. V predkresťanskom období totiž ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období.

Morena symbolizovala zimu, preto ak ľudia chceli, aby prišla jar, museli ju zabiť, utopiť v potoku alebo upáliť.

Dni otvorených dverí v základných školách

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosi mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 7. – 8. apríla 2017. Základné školy každoročne organizujú pred zápisom detí do 1. ročníka množstvo zaujímavých aktivít s cieľom poskytnúť zákonným zástupcom a budúcim prváčikom všestranné informácie o škole, jej priestoroch, výchovno-vzdelávacej činnosti, aktivitách školského klubu detí či prevádzke školskej jedálne.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day