tabuľa - Rozárium

Petržalka má elektronickú knihu návštev

Bratislavská mestská časť Petržalka pokračuje v rozširovaní služieb na svojom webe. Paletu služieb rozširuje o tzv. elektronickú knihu návštev.

Elektronická kniha návštev je priestor, na ktorom sa návštevníci môžu podeliť o svoje pocity a zážitky z návštevy jedinečného Petržalského rozária, prípadne bunkra „BS-8 Petržalka–Kopčany“. Svoje zážitky vrátane fotiek môžu prostredníctvom mobilných zariadení zaslať na web stránku, kde je pre tento účel vytvorená špeciálna rubrika.

Letak tabor vyrez 1

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín v štátnych zariadeniach zadarmo. Letný tábor je určený pre deti vo veku od 8 – 12 rokov. Pobyt sa uskutoční v spádových rekreačných zariadeniach MV SR alebo MO SR v dĺžke 8 dní / 7 nocí. Letný tábor ponúka deťom pobyt v rôznych kútoch Slovenska, kde spoznajú prírodu okolo seba.

Open air kniznica

Knihy ani v lete neoddychujú

Mnohí z nás práve počas letných prázdnin a dovoleniek siahnu po dobrej knihe. Aj z tohto dôvodu ostávajú brány petržalských knižníc otvorené aj počas letných prázdnin. A nielen to, Miestna knižnica Petržalka toho pripravila omnoho viac.

Šikovný tím knihovníkov ponúkol aj tento rok návštevníkom galaprogramu Dni Petržalky množstvo kníh vyradených z fondov knižnice.

Materská škola (2)

Leto v petržalských materských školách

Mestská časť Bratislava–Petržalka je zriaďovateľom 19 materských škôl. Tie budú počas letných prázdnin v upravenej prevádzke. Jednotlivé materské školy o tom v časovom predstihu informovali rodičov, pričom mestská časť o ich letnom režime informuje aj na webe. Starosta Petržalky Vladimír Bajan v polovici januára tohto roka ustanovil prevádzku materských škôl, školských jedální materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti počas letných prázdnin

Obed

Súčasťou domácej opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov

Opatrovateľská služba poskytovaná petržalským Strediskom sociálnych služieb je pomerne široká. Okrem pomoci pri osobnej hygiene, vyzliekaní či obliekaní, dodržiavaní liečebného režimu, bežného upratovania, nakupovania a sprievodu na lekárske vyšetrenie prípadne vybavovanie úradných záležitostí poskytuje i dovoz obedov do domácnosti našich občanov.

Elektronická úradná tabuľa

Oznamy a informácie o verejných vyhláškach

Všetky oznamy Všetky vyhlášky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Všetky zmluvy Faktúry a objednávky

web od 2day