PHSR

Aká bude Petržalka v roku 2023?

Aká je Petržalka, kam by mala smerovať a ako by mala vyzerať o osem rokov? O čo všetko a ako sa mestská časť stará? Aké sú najväčšie nástrahy pre najpočetnejšiu bratislavskú časť v najbližších rokoch? To všetko nájdu Petržalčania na 140 stranách Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na roky 2016 až 2023, ktorého definitívnu podobu predstaví samospráva na verejnom prerokovaní 15. februára v CC Centre.

PHSR sa delí na dve základné časti. V tej prvej odborníci popisujú prítomnosť, teda reálny stav, ako mestská časť funguje. V tej druhej nastavujú priority mestskej časti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Petržalka opäť podporí rôzne aktivity. O viac ako dve tisícky si treba požiadať do konca marca.

V Petržalke sa už dotácie schvaľujú po novom. Poslanci schválením nových pravidiel najmä spresnili účel, na ktorý je možné dotácie žiadať, podmienky ich čerpania, ale aj výšku poskytovanej dotácie, ktorá nesmie presiahnuť 60% celkových nákladov na jeden projekt.

Žiadosti o poskytnutie dotácie do dvetisíc eur môžu žiadatelia adresovať úradu do konca októbra príslušného kalendárneho roka. Rozhodovať o nich bude starosta najneskôr do 60 dní.

Babinec

Nový dievčenský klub v Petržalke

Dievčatá vo veku 8 až 13 rokov sa môžu angažovať v novom dievčenskom klube, ktorého prvé "ustanovujúce" stretnutie sa uskutoční už 9. februára 2016 na pobočke Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici 5. Spoluorganizátormi sú vydavateľstvo Trio Publishing, projekt Mama, tata, čítajte s nami a nezisková organizácia MÚZA. Druhý februárový utorok o tretej hodine bude prvou témou Dievčenského klubu práve priateľstvo, o ktorého dôležitosti s dievčatami "pokecá" Lenka Riečanská.

KZP

Prázdniny, Valentín .... na všetko je Petržalka pripravená

Pre petržalské deti pripravili Kultúrne zariadenia Petržalky aktívny prázdninový program. Vo všetkých troch kultúrnych stánkoch sú pripravené bohaté súťažné, zábavné aj tvorivé podujatia. Popri tradičných hudobných, folklórnych a tanečných aktivitách nezabudli dramaturgovia ani na romantické duše a na Valentína si pripravili dva filmy s prekvapením. Na prázdninujúce deti nezabudla ani petržalská knižnica a obohatila aktívny prázdninový program o ďalšie zaujímavé činnosti v detských pobočkách.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Už od apríla zvýšime kapacity materskej školy o ďalších 40 miest

Mestská časť Bratislava-Petržalka stále pokračuje v rozširovaní kapacít materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako samospráva avizovala ešte v máji tohto roku, uchádzala sa o dotáciu v rámci projektu "Naša škôlka, náš kraj". Dotáciu vo výške 5 500 eur poskytol Bratislavský samosprávny kraj a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia voľných nebytových priestorov v Základnej škole na Gessayovej 2. Prebudovaním vzniknú dve triedy pre 40 detí.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day