Pre chorobu JUDr. Doleželovej bude Právna poradňa až do odvolania zatvorená.

Informácie z Vášho okolia

Ďalšie prvenstvo Petržalky

Petržalka ako prvá bratislavská mestská časť začala na skvalitnenie svojej práce využívať Staffino. Zo slovenských samospráv ju zatiaľ využíva len Martin a Trnava. Staffino používajú väčšinou obchody, reštaurácie, banky, ale aj telekomunikační operátori či Dopravný podnik mesta Bratislavy. Teda všetci, pre ktorých je spätná väzba od klienta kľúčom k úspešnému fungovaniu na trhu.

Knižnica v lete

Petržalská knižnica bude počas leta ponúkať služby svojim čitateľom, používateľom a návštevníkom počas celého leta v letnom prevádzkovom režime priamo v pobočkách a zároveň aj na Tyršovom nábreží ako Open air knižnica a na ihrisku Vavilovova 4 v komunitnom projekte pod názvom Do knižnice na ihrisko ...

Starosta vymenoval riaditeľky

Petržalský starosta Vladimír Bajan na základe úspešných výberových konaní a na návrh výberových komisií vymenoval 26. júna na päťročné funkčné obdobie na miesta riaditeliek materských škôl a základnej školy Dagmar Jakubčinovú - MŠ Gessayova 31, Luciu Zvolenskú - MŠ Holíčska 30, Andreu Mošaťovú - MŠ Lachova 31, Janu Martinovičovú - MŠ Strečnianska 2 a Valériu Fogašovú – ZŠ Nobelovo nám.6.

Všetkým vymenovaným prajeme na postoch riaditeliek veľa úspechov a pevné zdravie.

Petržalka na ľavom brehu Dunaja

Nie, nepomýlili sme sa. Petržalka sa totiž na pár hodín skutočne presťahovala na druhý dunajský breh. A rovno na Hlavné námestie. Vo štvrtok, 22. júna, celej Bratislave, ale aj jej návštevníkom predviedla to najlepšie, čo ponúka svojim obyvateľom.

Predstavili sa deti, mládež, ale aj seniori ako folkloristi, tanečníci moderného tanca, speváci rôznych žánrov. Vo dvoch stanoch sa predstavili Kultúrne zariadenia Petržalky, aj Miestna knižnica, kde ste mohli získať ročné členstvo do petržalských knižníc.

Vďaka, pani riaditeľka

Najmä ako mama, ale aj ako predsedníčka rady školy sa chcem poďakovať za prácu riaditeľky MŠ Gessayova 2. Pod jej vedením naše deti prežili rušný a tvorivý rok, plný zaujímavých, pútavých a originálnych aktivít. Pod jej vedením sa celý pedagogický kolektív usiluje o to, aby po ukončení predprimárnej dochádzky odchádzali všetky deti pripravené na ďalšie vzdelávanie a aby z nich vyrástli čestní, slušní a šťastní ľudia.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Všetky zmluvy Faktúry a objednávky

web od 2day