Informácie z Vášho okolia

Víťazom 1. kola ligy mestských častí v bowlingu je Karlova Ves

Mestské časti už niekoľkokrát dokázali, že držia spolu a sú schopné spoločne zabojovať za dobrú vec. Tento raz však bojovali každá za seba. Liga mestských častí Bratislavy v bowlingu, ktorú organizovala najväčšia mestská časť v modernom bowlingovom centre v Petržalke, bola priateľským podujatím ôsmich prihlásených starostov, respektíve prednostov a ich tímov. To sobotňajšie ráno prichádzali postupne súťažne naladení hráči a po krátkej rozcvičke na dráhach sa pustili do súťažného kola.

Petržalskí prváci a druháci boli opäť v pohybe

Už 8. ročníkom pokračoval úspešný projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka pod názvom Petržalka v pohybe. V piatok 21. apríla 2017 si zmerali sily žiaci 1. a 2. ročníkov z 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a Rusoviec. Tentoraz sa na stretnutí zúčastnilo 144 žiakov. V športovej hale na Prokofievovej ulici vo výbornej športovej atmosfére súťažili v pohybových súťažiach a hrách.

Petržalskí prváci

Aj v najväčšej bratislavskej mestskej časti mali budúci školáci slávnostný víkend. Spolu s rodičmi sa totiž boli zapísať do prvého ročníka.

V Petržalke do základných škôl zapísali 916 detí (425 dievčat a 491 chlapcov), čo je o 95 detí viac oproti minulému školskému roku. V ZŠ sa teda otvorí 36 bežných prvých tried a 3 špeciálne pre žiakov s poruchami učenia v ZŠ Tupolevova 20, s Aspergerovým syndrómom a autizmom v ZŠ Prokofievova 5 a so zdravotným oslabením v ZŠ Černyševského 8.

Čistenie Chorvátskeho kanála bude 11. mája

Náhradný termín čistenia brehov Chorvátskeho kanála, ktoré sme po dohode s riaditeľmi škôl a seniormi kvôli nepriaznivému počasiu zrušili, bude vo štvrtok 11. mája 2017. Keďže potápači zo Spolku ochrancov vody si svoju časť čistenia splnili, je rad na nás, aby sme ako každý rok po zime upratali naše najbližšie okolie.

Mnohí z vás sa už do upratovania zapojili v rámci projektu Týždeň čistoty, ktorý organizuje samospráva od októbra 2015. Do projektu sa prihlásili okrem väčšiny Základných škôl v Petržalke aj obyvatelia z desiatich lokalít Petržalky a aj športové kluby

O škôlku môžete požiadať už v apríli

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2017/2018 sa v Petržalke uskutoční v termíne od 19. apríla do 3. mája 2017.

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti spravidla prijímajú deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku. Uprednostnené sú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku ako aj deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenie povinnej školskej dochádzky.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day