MS Iljusinova

Kým sa brány škôl otvoria

Od nového milénia investovala Petržalka do opráv a obnovy príslušenstva školských budov viac ako 6 miliónov eur. Plastové okná, rekonštrukcie striech a výmena osvetlenia, to sú len niektoré z finančne náročných investícií.

Samospráva zvyšovaním úrovne školského prostredia deklaruje svoj záujem na budovanie bezpečného, zdravého a podnetného prostredia pre petržalské deti a žiakov.

IMG_6417

Prevádzka materských škôl v čase letných prázdnin

Cez letné prázdniny zriaďovateľ materských škôl v Petržalke, teda mestská časť Bratislava-Petržalka prerušuje prevádzky materských škôl najmenej na tri týždne, a to z hygienických dôvodov. Počas prerušenia prevádzky budú dôkladne vyčistené priestory jednotlivých budov, vydezinfikované triedy, šatne, kúpeľne ako aj hračky pre deti. Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov čerpania dovoleniek zamestnancami materských škôl, budú tieto zatvorené.

DSC00102

Výzva na predkladanie projektov

Mestská časť Bratislava-Petržalka verejne vyzýva

všetkých záujemcov o investovanie a následné prevádzkovanie zámerov v oblasti kultúry

v Petržalke nadmestského, mestského i miestneho významu, aby svoje projekty obsahujúce predpokladanú výšku i konkrétny spôsob finančného krytia nákladov

predložili mestskej časti do 30. septembra 2016.

Cogen_Awards_3

Petržalka získala prestížne ocenenie za kombinovanú výrobu elektriny a tepla na systéme CZT

Petržalka, najväčšia mestská časť sídliskového typu v strednej Európe, získala prestížne ocenenie pod názvom Cogen Europe Recognition Awards 2015. Ocenenie jej bolo udelené Európskym združením na podporu kogenerácie (Cogen Europe) za projekt kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla prostredníctvom 18-tich kogeneračných jednotiek inštalovaných na systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT),

Tanecne_divadlo

Rozhodnutie o divadle Jána Ďurovčíka sa odkladá

Poslanci miestneho zastupiteľstva mali rozhodovať o výstavbe moderného divadla, ktoré by chcel v Petržalke vybudovať známy choreograf Ján Ďurovčík. Rokovaniu predchádzala prezentácia zámeru muzikálového divadla pred petržalskými poslancami. Choreograf Ján Ďurovčík po nej vyhlásil, že napriek tomu, že si nie je vedomý žiadneho pochybenia, nemá záujem v tejto dobe, v tejto situácii, kedy sú stále otvorené otázky a pochybnosti zo strany poslancov

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Všetky zmluvy Faktúry a objednávky

web od 2day