IMG_0294

Petržalka ocenila pedagógov za mimoriadne výsledky

Aj v roku 2014 pokračuje mestská časť v jednej z najmladších tradícií. Je viac ako symbolické, že slávnostné stretnutie ocenených pedagógov, sa uskutočňuje v mesiaci október, v ktorom si pripomíname Svetový deň učiteľov. Tento deň sa stal príležitosťou, aby si verejnosť uvedomila význam učiteľov v spoločnosti. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 2014 pre tento deň vybrala heslo: "Investovať do budúcnosti. Investovať do učiteľov!".Učitelia sú investíciou do budúcnosti jednotlivých krajín sveta. Nikto nemôže predpovedať, čomu budú musieť dnešné deti čeliť, keď sa raz stanú dospelými

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day