Prezidentské voľby 2009, 1. kolo - fotografia 3

Výsledky volieb

Starosta Mestskej časti Bratislava-Petržalka - Vladimír Bajan.
Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:
Volebný obvod č. 1 - Hrčka Ján, Dolinay Vladimír, Vydra Jozef, Vičan Michal, Cmorej Peter, Ľuboš Homola, Martin Jóna.
Volebný obvod č. 2 - Elena Pätoprstá, Juraj Kríž, Ján Karman, Ivan Uhlár, Vladimír Gallo.
Volebný obvod č. 3 - Michal Radosa, Tomáš Mikus, Ján Bučan, Ľubica Škorvaneková, Ľuboš Kačírek, Ladislav Chaloupka, Miroslav Lažo.
Volebný obvod č. 4 - Peter Hochschorner, Milan Vetrák, Daniela Palúchová, Lucia Štrauchová, Ivana Antošová.
Volebný obvod č. 5 - Pavel Šesták, Jana Hrehorová, Gabriel Gaži, Ľudmila Farkašovská, Alexandra Petrisková, Oľga Adamčiaková.
Volebný obvod č. 6 - Lýdia Ovečková, Oliver Kríž, Alica Hájková, Michal Fiala, Miroslava Makovníková Mosná.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day