Open air kniznica

Knihy ani v lete neoddychujú

Mnohí z nás práve počas letných prázdnin a dovoleniek siahnu po dobrej knihe. Aj z tohto dôvodu ostávajú brány petržalských knižníc otvorené aj počas letných prázdnin. A nielen to, Miestna knižnica Petržalka toho pripravila omnoho viac.

Šikovný tím knihovníkov ponúkol aj tento rok návštevníkom galaprogramu Dni Petržalky množstvo kníh vyradených z fondov knižnice.

Materská škola (2)

Leto v petržalských materských školách

Mestská časť Bratislava–Petržalka je zriaďovateľom 19 materských škôl. Tie budú počas letných prázdnin v upravenej prevádzke. Jednotlivé materské školy o tom v časovom predstihu informovali rodičov, pričom mestská časť o ich letnom režime informuje aj na webe. Starosta Petržalky Vladimír Bajan v polovici januára tohto roka ustanovil prevádzku materských škôl, školských jedální materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti počas letných prázdnin

Darca krvi

Petržalčania "nakvapkali" 19 litrov

Jedným z charitatívnych sprievodných podujatí petržalského festivalu je aj „Petržalská kvapka krvi“, ktorá už tradične dva razy do roka spája svoju rozrastajúcu sa darcovskú rodinu na spoločnom darovaní najvzácnejšej tekutiny. V dennom centre na Osuského ulici sa opäť stretlo 44 dobrovoľných darcov krvi, pričom z úspešných odberov vykonali zdravotníci 38. Príkladom všetkým darcom je už niekoľko rokov aj sám starosta Vladimír Bajan, zamestnanci úradu aj naši mestskí policajti.

Obed

Súčasťou domácej opatrovateľskej služby je aj dovoz obedov

Opatrovateľská služba poskytovaná petržalským Strediskom sociálnych služieb je pomerne široká. Okrem pomoci pri osobnej hygiene, vyzliekaní či obliekaní, dodržiavaní liečebného režimu, bežného upratovania, nakupovania a sprievodu na lekárske vyšetrenie prípadne vybavovanie úradných záležitostí poskytuje i dovoz obedov do domácnosti našich občanov.

banner-KZP-Kulturne-leto-2015

Stovky podujatí pre tisícky návštevníkov

Presne takto by sa dala opísať aktivita Kultúrnych zariadení Petržalky, ktoré viacerými spôsobmi výrazne prispievajú k rozvoju kultúry v našej mestskej časti. V minulom roku podujatia kultúrne podujatia zaujali takmer 68 000 návštevníkov, pričom počet podujatí prekročil 1 000. Organizovanie kultúrnych podujatí je ponukou, ktorá v sebe musí skĺbiť kvalitu so záujmom návštevníkov. V minulom roku sa nám podarilo zorganizovať 1 000 podujatí, hoci sme pôvodne plánovali 800. Bol to úspech, ale nechceme sa orientovať len na počet, ale hlavne na kvalitu,“ konštatuje riaditeľ Kultúrnych zriadení Petržalky Peter Litomerický.

Elektronická úradná tabuľa

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Všetky zmluvy Faktúry a objednávky

web od 2day