PHSR

Super nápad? Sem s ním!

V súvislosti s tvorbou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava–Petržalka na obdobie rokov 2016-2023 sa uskutočnilo v poradí už druhé verejné prerokovanie k tomtuto dokumentu. Kapitola "Strategický rámec" nemá ambíciu definovať konkrétne projektové zámery, ktoré bude Petržalka realizovať, ale vytýčiť oblasti, na ktoré by sa malo koncentrovať rozvojové úsilie.

K jednotlivým opatreniam majú možnosť obyvatelia a aktéri navrhovať konkrétne projektové zámery na území mestskej časti.

Slniecka

Petržalčania počas leta prečítali 44 tisíc kníh

Večerníček naživo, Knižný kolotoč, Open Air knižnica alebo Letný knižný drink. Nielen slnko, prázdniny a oddych, ale aj atraktívne knihy a zaujímavé podujatia spestrili Petržalčanom letné prázdniny. Dokazuje to aj záujem o výpožičku – viac ako 44 tisíc kníh.

V priebehu leta obslúžili knihovníci na desiatich pobočkách 11 227 čitateľov, ktorí si požičali 44 244 kníh a 2 718 periodík.

IMG_8212

Október v knižnici a oslava 1. narodenín

Miestna knižnica Petržalka otvorila v minulom roku, v nadväznosti na jej rozvojové plány a koncepčné zámery mestskej časti, druhú modernú pobočku „rodinného typu“ v priestore samostatného pavilónu Základnej školy na Turnianskej ulici. Dňa 2. októbra 2015 uplynie rok od otvorenia tejto pobočky a knižnica je šťastná, že ju má.
Priestory knižnice na Turnianskej sú rozdelené na menší študijný a počítačový sektor pre verejnosť a samostatný priestor pre oddych a relax s možnosťou čítania, hrania spoločenských hier ale aj video a DVD projekcie.

SF2015

Petržalský Seniorfest 2015

V Petržalke je každý mesiac mesiacom úcty k starším, ale iba v októbri k pravidelnej starostlivosti pripájame aj tradičný festival plný žiarivých úsmevov, priateľských stretnutí a veselej zábavy.

Mestská časť sa o svojich skôr narodených obyvateľov stará v súlade so štyrmi národnými prioritami. Má zriadenú opatrovateľskú službu, nad rámec zákona dve výdajne obedov a ďalšie možnosti stravovania aj v dvoch jedálňach a v jedálňach jedenástich základných škôl. Taktiež nad rámec zákona otvorila pred štyrmi rokmi Sociálnu výdajňu pre Petržalčanov s nízkym príjmom.

Budatínska potom

Aj túto jeseň bude Petržalka zelená

Petržalka aj v tomto roku pokračuje s rekonštrukciami predzáhradiek. Úspešný dotačný program, tzv. Konto zelene, dá aj tento rok atraktívnu tvár ďalším zeleným plochám.

V tomto období už pripravujeme návrhy úprav predzáhradiek, ktoré realizujeme už sedem rokov v rámci projektu „Petržalské predzáhradky“. Jeho prostredníctvom samospráva umožňuje obyvateľom zrevitalizovať si predzáhradky pri obytných domoch novou výsadbou trvaliek, drevín, alebo rekonštrukciou trávnikových plôch.

Elektronická úradná tabuľa

web od 2day