urbanisticka sutaz navrhov na riesenie centralnej rozvojovej osi Petrzalky

Autor súťažného návrhu požiadal o odvolanie verejnej prezentácie

Dnes, 23. apríla 2014, požiadal pán Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. - autor víťazného súťažného návrhu urbanistickej súťaže návrhov na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky o ospravedlnenie a odvolanie verejnej prezentácie. Mestská časť ju plánovala uskutočniť vo štvrtok 24. apríla 2014 v petržalskom CC Centre.

Informovať verejnosť sa petržalská samospráva rozhodla po tom, ako hlavné mesto SR Bratislava zverejnilo na svojej webovej stránke a v médiách informáciu o vyhodnotení urbanistickej súťaže návrhov i samotné návrhy. Starosta Petržalky Vladimír Bajan pokladal a stále pokladá za dôležité oboznámiť verejnosť o tom, ako by mohla daná lokalita vyzerať, preto chcel spolu s jedným z autorov návrhu Petržalčanom víťazný návrh

Elektronická úradná tabuľa

Územné a
stavebné konania

Všetky konania

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Všetky zmluvy Všetky objednávky Všetky faktúry

web od 2day