Petržalský parkovací systém v ďalšej fáze: Prvé zóny aj súkromné parkoviská a vyšší počet hodín pre návštevy rezidentov

Pilotný projekt parkovacej politiky mestskej časti po troch rokoch prechádza do tretej fázy. Ešte viac zvýhodňuje motoristov s trvalým pobytom a dorovnáva výhody PAAS-u. Stále bez poplatkov.

Petržalka spustila komplexný parkovací systém ešte na jeseň 2019. De facto bola prvou mestskou časťou, ktorej sa podarilo spustiť jednotné pravidlá pre všetkých motoristov plošne v rámci celého katastra. Petržalský parkovací systém vznikol ako pilotný projekt po dohode s magistrátom.

Ten ho mal po 15 mesiacoch prevziať ako celok a začleniť do svojej, v tom čase len pripravovanej celomestskej parkovacej politiky. Plány však hlavné mesto niekoľkokrát odložilo a prvé spoplatnené zóny PAAS – vrátane tej na petržalských Dvoroch 4 – spustilo až v januári tohto roka.

Približne 150-tisícová Petržalka tak musí doslova za jazdy svoj dočasný parkovací systém prerábať na trvalý. Koncom septembra aj preto predstavila ďalšie novinky – prvé parkovacie zóny, rozšírené návštevnícke hodiny pre rezidentov a postupné zapojenie súkromných parkovísk.

Celé Dvory, na rade sú Háje a Lúky

Zmeny v Petržalskom parkovacom systéme samospráva predstavuje zväčša v balíkoch. V prvej fáze do neho pribudli vnútrobloky a v druhej boli vyznačené kolmé a šikmé parkoviská.

V začatej tretej fáze Petržalka maľuje na modro aj všetky dostupné pozdĺžne státia mimo ciest I. a II. triedy, ktoré spravuje magistrát. Následne tieto lokality – podobne ako hlavné mesto – uzatvára do rezidentských zón, ktoré sú na rozdiel od mestského PAAS-u pre Petržalčanov stále bezplatné.

Bez trvalého pobytu v Petržalke a registrovaného auta v systéme tak už po novom počas noci v “modrých” zónach bez hrozby sankcie nerezident nezaparkuje. Výnimku majú len časy cez deň, a to v pondelok až štvrtok od 7:00 do 18:00 a počas víkendu, čiže od piatka 7:00 do nedele 18:00. Vtedy môžu v modrých zónach s mobilnou aplikáciou Urbi – Parkovanie bezplatne parkovať i nerezidenti.

Rezidentom v zónach aj preto samospráva výrazne navýšila ich hodiny pre krátkodobé návštevy a zároveň uvoľnila stovky parkovacích miest. Najskôr na Dvoroch 1, 3, 5, 6 a v Starej Petržalke, pričom od októbra sa parkovacími zónami stali aj Dvory 2. 

Mestská časť pritom avizuje, že do konca roka zapojí aj ďalšie miestne časti na Lúkach a Hájoch.

NÁVŠTEVNÍCKE HODINY PETRŽALČANOV PO NOVOM
A) Rezident bez auta 150 hodín na rok (predtým 60 hodín).
B) Rezident s jedným autom 100 hodín na rok (predtým 30 hodín).
C) Rezident s dvomi autami 50 hodín na rok (predtým 0 hodín).

Každý rezident Petržalského parkovacieho systému registrovaný do 3. októbra získal do konca roka navýšené návštevnícke hodiny v plnej výške. Registrácie vytvorené po tomto dátume získajú len alikvotné čiastky. Požiadať o návštevnícke hodiny môže na www.PARKOVANIEVPETRZALKE.sk alebo v mobilnej aplikácii Urbi – Parkovanie každý dospelý Petržalčan s trvalým pobytom.

Najskôr upozornenia, potom pokuty

Petržalka teda reguluje státie práve v okolí prvej magistrátnej parkovacej zóny PAAS na Dvoroch 4, v snahe vytlačiť autá nerezidentov do okrajových častí na nevyužívané a platené parkoviská.

Najmä vo večerných a nočných hodinách môžu preto vodiči v týchto častiach Petržalky čoraz častejšie stretnúť jej kontrolórov, ktorí dozerajú na nové pravidlá Petržalského parkovacieho systému.

Na priestupky ich zatiaľ iba upozorňujú tromi druhmi farebných letákov, opakovaných porušovateľov pravidiel však mestská časť po prechodnom období niekoľkých týždňov začne hlásiť mestskej polícii. 

Najmä nerezidentom tak hrozia pokuty od magistrátu v rámci objektívnej zodpovednosti. Mestská časť s partnermi im preto ako kompromis postupne sprístupňuje zvýhodnené nočné státie na viacerých súkromných parkoviskách len za 1 euro s DPH na celú noc. Prvé testuje pri Technopole.

SÚKROMNÉ PARKOVISKÁ VO VEREJNOM SYSTÉME
Od septembra môžu vodiči v Petržalke pilotne využiť aj zvýhodnené nočné parkovanie na prvom súkromnom parkovisku, kde pohodlne zaparkuje cez 100 vozidiel. Denný režim súkromného a plateného parkoviska Centra Technopol sa pre verejnosť nemení. Novinkou však je, že v noci sa plocha stala súčasťou verejného Petržalského parkovacieho systému.

Rezidenti Petržalky so schválenými vozidlami tam po novom v čase od 18:00 do 7:30 pri státí presahujúcom 4 hodiny v noci zaparkujú úplne zadarmo a nerezidenti za rovnakú službu zaplatia iba 1 euro s DPH. Poplatok za zvýhodnené nočné parkovanie pri Technopole je potrebné uhradiť cez mobilnú aplikáciu URBI – Parkovanie, v ktorej vodiči nájdu presné podmienky aj ďalšie informácie.

Väčšine Petržalčanov sa parkuje lepšie

„Prvý deň existencie zón na Dvoroch 5 a 6 stálo 391 nezaregistrovaných áut. Po dvoch týždňoch to bolo už 120 a aktuálne hovoríme len o desiatkach,“ konštatuje Ivan Lučanič z referátu mobility Miestneho úradu Petržalka.

„Pochvaly na zlepšené parkovanie nám začali chodiť aj od rezidentov zo Starej Petržalky, kde je možné okolo 22:00 narátať cez 50 voľných miest. Akonáhle sa nám odtiaľ podarí dostať zvyšných asi 40 áut nerezidentov, situácia sa ešte zlepší,“ dopĺňa s tým, že podobný vývoj vidia aj na Dvoroch 1 a 3.

„Samozrejme, naše miestne časti v okolí nových modrých zón dočasne utrpia, ako po spustení PAAS-u utrpeli tie aktuálne regulované, keďže práve do najbližšieho okolia sa vždy sťahujú autá nerezidentov. V priebehu pár mesiacov však vyznačíme nové parkovacie boxy a zóny vo všetkých problematických lokalitách,” uzatvára Lučanič.

Jozef Rybár

—–

Článok bol pôvodne publikovaný v samosprávnych novinách Naša Petržalka, ktoré každý mesiac nájdete vo vstupoch a schránkach vašich panelákov alebo  v stojanoch vo verejných inštitúciách v rámci mestskej časti. Dostupné sú aj na webe PETRZALKA.sk/noviny alebo v mobilnej aplikácii Petržalka.

web od 2day