39745/2022 – oznámenie o začatí kolaudačného konania – SO 114-Svetelná križovatka Kopčianska/Údernícka – súčasť stavby Polyfunkčný bytový dom Údernícka ul. I. a II. – Ba-Petržalka

web od 2day