7126/2022 – rozhodnutie povoľuje zmenu dokončenej stavby – Vytvorenie dverného otvoru v nosnej stene medzi susednými bytmi č. 91 a č. 92 v bytovom dome Mamateyova 12, k.ú. Petržalka

web od 2day