Od 28. novembra nás čaká rekonštrukcia Lenardovej ulice

Oprava asfaltových povrchov potrvá do 16. decembra.

Zlepšovať život Petržalčanov je naším hlavným cieľom.

Aj preto vďaka petržalským makačom môžete v uliciach najväčšieho sídliska vidieť pribúdajúce nové lavičky, cyklostojany, pozametané lístie, ostrihané kríky, odvezený bioodpad, namaľované retardéry, vyčistené značky a mnoho ďalších vylepšení.

Azda najväčším sústom je ale oprava dlhšie zanedbávaných chodníkov a ciest III. a IV. triedy v našej správe.

Vzhľadom na veľkosť našej mestskej časti však nie je možné vykonať všetky tieto opravy naraz, a preto sa ich snažíme realizovať v síce čo najväčšom počte, ale zároveň postupne a podľa vážnosti situácie.

Tentokrát prišla na rad lokalita Lenardova 14, kde v dňoch 28. novembra až 16. decembra bude prebiehať rekonštrukcia asfaltového povrchu vozovky a priľahlého chodníka.

Spočívať bude v debarierizácii prechodu pri hlavnej ceste i prístupu k parkovisku, opravy sa takisto dočká chodník poškodený koreňovým systémom neďalekého stromu tak, aby zdravá drevina nebola ohrozená.

Samotná cesta sa začne renovovať až v druhom kroku. Mestská časť v spolupráci s externými partnermi tak dokopy opraví až vyše 328 m2 povrchu v hodnote takmer 45 000 EUR.

Aby sme mohli asfaltový povrch opraviť včas, v čase prebiehajúcej rekonštrukcie vás prosíme o dodržiavanie prenosného dopravného značenia a z dôvodu ochrany vašich vozidiel aj o ich včasné preparkovanie. Vopred ĎAKUJEME za pochopenie i trpezlivosť. Robíme to pre vás.

#petrzalkamaka

web od 2day