Hasičská zbrojnica DHZ MČ Bratislava-Petržalka sa dočkala opravy

Ide o obnovu funkčnosti a modernizáciu budovy zbrojnice a garážového státia pre dve hasičské vozidlá.

Hlavným cieľom projektov bola čiastočná rekonštrukcia a oprava hasičskej zbrojnice DHZO Petržalka.

Budova zbrojnice bola po dlhodobom používaní vo veľmi opotrebovanom stave. Prostredníctvom projektu sme zabezpečili obnovu funkčnosti budovy zbrojnice. Rekonštrukcia zahŕňala vyspravenie a zaizolovanie základov budovy, aby sa zabránilo podtekaniu vody do základov budovy vlhnutiu stien, výmenu okien na celom objekte. Do budovy požiarnej zbrojnice bola nainštalovaná klimatizácia, zasadacia miestnosť vymaľovaná a bola vymenená aj podlahová krytina.

V rámci garážových státí pre 2 hasičské vozidlá boli vystierkované a natreté garáže, ako aj vymenené garážové brány z pôvodných plechových na rolovacie brány. Jedna väčšia brána slúži pre autá a druhá menšia brána pre záchranársky čln a protipovodňový vozík.

Rekonštrukciou a modernizáciou zbrojnice sme dosiahli zlepšenie pracovných podmienok práce zasahujúcich hasičov pre cca 26 dobrovoľných hasičov. Požiarna zbrojnica sa okrem iného využíva aj na školenia zamerané na zvyšovanie odbornosti, schôdze, stretávanie členov DHZO, ďalej pri cvičeniach, údržbe techniky a materiálno-technického zabezpečenia DHZO. Dobrovoľní hasiči tu vykonávajú aj rôzne ukážky a preventívne školenia pre deti z MŠ ako prevenciu pred vznikom požiaru.

 

Celková výška opravy a rekonštrukcie so spolufinancovaním mestskej časti Bratislava-Petržalka dosiahla sumu 74 634,36 EUR. Tieto projekty sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka
Výška poskytnutej dotácie: 29 998,88 €

Modernizácia hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka – II. etapa
Výška poskytnutej dotácie: 11 264,06 €

Informácie k trvalo vysvetľujúcej tabuli nájdete TU.

 

web od 2day