Mestská časť po páde zábradlia na Jasovskej 12 zvolila urgentný postup

Schody pôjdu preč, pripraví sa aj náhrada.

Mnohé z pochôdznych terás v mestskej časti Bratislava-Petržalka majú svoje časy slávy už dávno za sebou. Pri akejkoľvek snahe o ich rekonštrukciu je ale takmer vždy najväčším kameňom úrazu nejasné vlastníctvo, ku ktorému sa nikto nechce prihlásiť.

Samotná Petržalka má pritom od magistrátu v správe iba 16 úsekov terás, ktoré sa snaží v uplynulých rokoch postupne opravovať. Dôkazom sú napríklad nedávno zrekonštruované schodiská na Rovniankovej 2, Fedinovej 2 a Beňadickej 5-13, ktoré spolu samosprávnu kasu vyšli na desiatky tisíc EUR.

Hoci časti terás v našej správe kolegovia z referátu investičných činností a oddelenia správy verejných priestranstiev pravidelne monitorujú, nie je v našich silách – finančných ani fyzických – opraviť všetky úseky zanedbané viac než tromi dekádami nečinnosti naraz.

Žiaľ, aj preto počas uplynulého víkendu, v nedeľu 15. januára, došlo k pádu nášho zábradlia na schodisku Jasovská 12.

Paradoxom je, že v minulom roku sa nám na miestnom úrade konečne podarilo rozbehnúť komplexnú pasportizáciu všetkých pochôdznych terás nášho zeleného sídliska. Aj vďaka nej sa ukázalo a ukazuje, že viacero úsekov terás – nielen v správe petržalskej samosprávy – sa nachádza v havarijnom a neopraviteľnom stave.

Zábradlie schodiska Jasovskej 12 však spadlo skôr, ako sa nám finálny statický posudok podarilo s partnermi dokončiť.

Aj kvôli tomu sme obratom lokalitu ešte v deň incidentu zabezpečili a označili. Hneď v pondelok 16. januára sa konala aj ďalšia odborná obhliadka miesta, ktorej závery len potvrdili nevyhovujúci technický stav schodiska i zábradlia, na čom sa dnes, čiže v utorok 17. januára, zhodli statici a odborníci z nášho úradu aj s kolegami z petržalského stavebného úradu.

Aby sme zabránili ohrozeniu života a zdravia obyvateľov, pristúpime k búraniu schodiska a následne k vypracovaniu projektovej dokumentácie na výstavbu nového schodiska. Veríme, že plány mestskej časti budú úspešné a schodisko bude všetkým Petržalčanom i návštevníkom slúžiť dlhé roky bez nehody.

Dovtedy vás ale kvôli bezpečnosti prosíme o opatrnosť a pokiaľ to situácia umožní, schodisku na Jasovskej 12 sa oblúkom vyhnite. V ideálnom prípade obmedzte aj pohyb v okolí úseku našej terasy na Blagoevovej, ktorej schodisko sme kvôli havarijnému stavu rovnako zabezpečili a označili. V tomto kontexte tiež upozorňujeme na havarijný stav schodiska i terasy Jasovská 2, ktorá však patrí do majetku a priamej správy kolegov z bratislavského magistrátu.

ĎAKUJEME za pochopenie, strpenie a rešpektovanie našich výziev i prosieb. Vaša bezpečnosť a zamedzenie neželaným úrazom sú pre nás prvoradé a ubezpečujeme vás, že robíme všetko pre čo najrýchlejšiu nápravu.

#petrzalkamaka

web od 2day