Zo zeleného sídliska miznú vraky ako fľaky

A Petržalka avizuje prísnejší postup aj pri parkovaní v rozpore s predpismi.

Už viac než rok má mestská časť Bratislava-Petržalka k dispozícii Odstavné parkovisko Petržalka na Kočánkovej ulici.

Upratovanie ulíc, chodníkov, trávnikov či verejných priestranstiev od nepojazdných a nebezpečných vrakov, ako aj vozidiel vodičov, ktorí opakovane alebo hrubo porušujú pravidlá cestnej premávky a cestného zákona, nám tak ide čoraz rýchlejšie a od ruky.

Dôkazom sú desiatky vrakov a vozidiel bez platnej STK či EK, ktoré sa nám z nášho sídliska podarilo odtiahnuť i v roku 2022. Na šrotovisku tak skončilo ďalších 109 nepojazdných tátošov, čo v porovnaní s rokom 2021 znamená nárast o 10 %.

Pri neznámych majiteľoch tiež zvykneme nechávať na vrakoch výzvy. Na tieto upozornenia reagovalo v minulom roku ďalších 200 vodičov, ktorí následne z Petržalky svoj vrak odpratali na vlastné náklady.

V prípade, ak ste vlastníkom vozidla bez perspektívy ďalšieho prevádzkovania, ktoré navyše škodí životnému prostrediu, nečakajte na našu úradnú výzvu a s ňou spojené problémy i náklady. Svojho starého vraku sa môžete zbaviť jednoduchým a bezstarostným spôsobom už teraz.

Stiahnite si a predvyplňte vzory nášho splnomocnenia aj čestného vyhlásenia a dohodnite si termín ich podpisu na petržalskej matrike na číslach 02/68 288 510 alebo 02/68 288 801 v rámci stránkových hodín. Poplatok za overenie jedného podpisu je len dve eurá a ostatné náklady spojené s odprataním vraku uhradíme za vás. VIAC INFO nájdete na webe ODTAHOVKA.PETRZALKA.sk.

V roku 2022 okrem toho na petržalské odstavné parkovisko dočasne putovali aj desiatky áut vodičov, ktorí parkovali v hrubom rozpore s pravidlami.

A keďže nedisciplinovaných šoférov je v našich uliciach stále viac než dosť, v novom roku ani s týmito odťahmi nekončíme. Práve naopak. Poriadok je pre nás na prvom mieste a aktuálny plán počíta s omnoho viac odťahmi vo dne i v noci, vrátane víkendov a sviatkov.

Za cennú pomoc pri čistení nášho zeleného sídliska od nepojazdných plechových krabíc, samozrejme, ĎAKUJEME aj našim obyvateľom, ktorých pozornému oku nič neunikne. Ďalšie podnety nielen na odstránenie vrakov radi uvítame na adrese parkovanie@petrzalka.sk.

Všetkých motoristov zároveň prosíme najmä o ohľaduplnosť. Nepokúšajte osud i svoje peňaženky a v snahe vyhnúť sa zbytočnému odťahu rešpektujte zákonné povinnosti, pravidlá parkovania, dopravné predpisy a takisto hlas našej prírody.

#petrzalkamaka

web od 2day