3296/2023 – rozhodnutie prerušuje kolaudačné konanie na SO 114 Svetelná križovatka ulíc Kopčianska-Údernícka, tvoriaceho súčasť stavby „Polyfunkčný bytový dom Údernícka ul. I. a II., k.ú. Petržalka

web od 2day