140/2023 – oznámenie o začatí kolaudačného konania – Výmena výťahov v bytovom dome M. Medveďovej 12,14,16,18 v katastrálnom území Petržalka

web od 2day