Petržalka zakúpila cestný finišer za takmer 130-tisíc EUR

Makači z úradu tak za rovnakú sumu opravia viac chodníkov i ciest.

V petržalskej samospráve sa čo najviac prác snažíme už piatym rokom robiť vo vlastnej réžii.

Keďže roboty na najväčšom slovenskom sídlisku je neúrekom a stále jej pribúda, o rôzne druhy údržby i investícií sa stará čoraz viac kolegov priamo z nášho oddelenia správy verejných priestranstiev.

K azda najväčším problémom patrí i nedôstojný, či dokonca havarijný stav petržalských ciest a k nim pridružených chodníkov. Tých III. a IV. triedy v správe našej mestskej časti nevynímajúc.

Dôvod je jednoduchý – dekády zanedbanej údržby a nedostatok financií na jej dobehnutie. Na Miestnom úrade Petržalka sme sa aj preto rozhodli rozšíriť technický park našich makačov o takzvaný FINIŠER v hodnote približne 130-tisíc EUR. 

Ide o profesionálny stroj, vďaka ktorému budeme môcť vykonávať postupné a poctivé opravy súvislých povrchov miestnych chodníkov i komunikácií, a v prípade potreby aj parkovísk.

Túto investíciu považujeme za rentabilnú i v čase výpadkov kapitálových príjmov rozpočtu počas krízy, pretože opäť platí, že aj práce na asfaltovaní dokážu byť pri potrebnom objeme a manažmente niekoľkonásobne lacnejšie vo vlastnej réžii ako dodávateľsky.

Samotným opravám aktuálne predchádza nábor a školenie kolegov, aby s novou technikou vedeli odborne zaobchádzať a svoje vedomosti tým pádom adekvátne zúročiť v praxi.

„Za rovnaké množstvo peňazí toho dokážeme urobiť omnoho viac a dobehnúť aj zanedbané,“ opisuje ďalšie ambiciózne plány Petržalky šéf jej referátu komunikácie Jozef Rybár. 

„Opravou a údržbou výtlkov sme sa začali zaoberať svojpomocne už minulý rok. V súčasnosti hľadáme nových pracovníkov, aby sme mohli začať lepšie, kvalitnejšie a rýchlejšie opravovať aj celé úseky poškodených komunikácií,“ dodáva zase vedúci petržalskej údržby Peter Slovák.

Veríme, že plánované opravy sa nám už v dohľadnej dobe podarí zrealizovať k vašej spokojnosti. A ak vás téma zaujala, VIAC INFO sa dozviete v reportáži Rádia Regina Západ.

#petrzalkamaka

web od 2day