4290/2023 – oznámenie o začatí konania o zmene užívania NP č. A 108 na administratívne priestory-kancelárie, v BD Hájpark, Kutlíkova 13A, v Bratislave-Petržalke

web od 2day