2110/2023/05-UKSPaŠSÚ/Mu-10 – Rozhodnutie povoľuje stavbu: Vybudovanie nadstavby parkoviska – novostavba na ulici Ľ. Fullu, Bratislava – Karlova Ves

web od 2day