2000/2023/05-UKSP-Ha-Predĺž.leh.2 – Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti o vydanie dodatočného povolenia zmeny stavby: Stavebná úprava v byte č. 6 na 4. n.p. 3.posch., v bytovom dome na Jasovskej ul. č. 13, Bratislava – Petržalka

web od 2day