Nepremeškajte verejnú prezentáciu urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky

Už v utorok 23. mája o 17:30 v Dome kultúry Zrkadlový háj.

Keď sa povie Centrálna rozvojová os Petržalky, mnohým sa v mysli vynorí urbanistická štúdia, ktorej koncept bol po takmer dekáde príprav predstavený ešte v roku 2018 a ktorá je jednou z najväčších, ak nie vôbec najväčšou štúdiou tohto druhu v histórii Slovenska.

Na základe takmer 3,5-tisíca pripomienok verejnosti i zúčastnených strán a ďalších piatich petícií bol v roku 2022 dokument spracovaný do čistopisu, ktorý v tomto roku bratislavské zastupiteľstvo zobralo na vedomie.

Napriek tomu medzi obyvateľmi a obyvateľkami najľudnatejšieho sídliska vyvoláva vášne. Profesor Bohumil Kováč, ktorý s tímom architektov (urbanistov) štúdiu pre kolegov z magistrátu spracoval, je však presvedčený, že tieto obavy sú zbytočné.

Ako ozrejmil aj v rozhovore v aprílovom vydaní našich samosprávnych novín Naša Petržalka, dôvodom je aj to, že štúdia naznačuje pozitívne využitie lokality, ktoré by dotknutému územiu prinieslo upravenú zeleň, kvalitné verejné priestory či zvýšený komfort pohybu.

Dekády staré plány nosného dopravného systému v tejto lokalite pôvodne počítali s výstavbou metra, ktoré však nahradila električka. A aj tento kontext chce vedenie mesta zohľadniť.

“Výsledkom štúdie je množstvo odporúčaní na zmeny a doplnky územného plánu,“ vysvetľuje vedúci referátu územného rozvoja a GIS Miestneho úradu Petržalka Viktor Kasala, ktorý je zároveň jedným zo spoluautorov dokumentu. Poukazuje pritom aj na fakt, že finálna podoba štúdie sa snaží formulovať kompromisné riešenia na problémy, ktoré Petržalčanky a Petržalčanov v území trápia najviac.

FINÁLNA VERZIA ŠTÚDIE NA WEBE MESTA

Keďže téma Centrálnej rozvojovej osi je vskutku komplexná, nesmierne zásadná a vylučuje možnosť zhrnutia jej podstaty v pár riadkoch, miestne zastupiteľstvo Petržalky požiadalo starostu Ján Hrčka o zorganizovanie diskusie k prezentácii finálnej podoby štúdie.

Kolegovia z magistrátu našej prosbe ochotne vyhoveli a po prezentácií našim poslankyniam a poslancom radi prídu všetko podstatné vysvetliť aj širokej verejnosti.

Po prezentácii štúdie budete môcť v rámci moderovanej diskusie klásť svoje otázky autorom štúdie aj zástupcom hlavného mesta prostredníctvom obľúbenej mobilnej aplikácie sli.do.

Naše pozvanie okrem pána Kováča a Kasalu prijali aj pani Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora, pán Juraj Šujan, hlavný architekt mesta a pani Miroslava Valková, obstarávateľa štúdie.

Začíname už v utorok 23. mája o 17:30 v Dome kultúry Zrkadlový háj. ĎAKUJEME, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.

#petrzalkamaka

web od 2day