4763/2023/05-UKSPaŠSÚ/La-22 – Kolaudačné rozhodnutie – Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Holíčska ÚO00057“ na pozemku KNC parc. č. 1689, 1690, 1687, 1636, 1676, 1682, 1669, 1662, 1661, 1663, 1667, 1650, 1646, 1660, 1643, 1622, 1598/4, 1618, 1613, 1609, 1598/5, 1606/9, 1606/8, 1521, 1558, 1525, 1526, 1529, 1530, 1532, 1534, 1544, 1554, 1553, 1552, 1559/10, 1533, 1564/1 k. ú. Petržalka

web od 2day