Oznámenie o uložení písomností

Martin Hrdlička, Tomáš Kollárik, Vladimír Ulrich, Rastislav Suchánek, Štefan Toth, Andrea Šipoš Pfanndle, Peter Molnár, Vlasta Birošíková, Jozef Balaga, Jarmila Škovragova, Rastislav Praznovský, Věra Davidová.

web od 2day