MAGS ODP 52042/2023/383594-2/Su Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na stavebné objekty, ktoré sú súčasťou stavby: Petržalka, výjazd na Panónsku cestu, Južné Mesto – Zóna B1, Bratislava- Petržalka

web od 2day